Avgöranden

Polisens och åklagarens förfarande i förundersökningen

Räddningsmyndighets skyldighet att betjäna tvåspråkigt

Ambassads förfarande vid behandlingen av viseringsansökan

Svenska anvisningar för andvändning av utlänningsregistret

Ålands landskapsregering förfor lagstridigt i champagnevraksärendet

Jäv i förvaltningsärende

Beslut om ansökan gällande rehabilitering för frontveteraner