Justitiekanslersämbetet

Finlands två högsta laglighetsövervakare med parallell behörighet är justitiekanslern i statsrådet, som utnämns av republikens president, och riksdagens justitieombudsman, som utses av riksdagen. Justitiekanslern arbetar i anslutning till statsrådet och övervakar lagligheten i regeringens och ministeriernas samt republikens presidents ämbetsåtgärder. Justitiekanslern övervakar dessutom att domstolar, myndigheter och tjänstemän samt andra som ålagts ett offentligt uppdrag följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Justitiekanslern har även vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över advokater.