Ei toimenpiteitä Talvivaara-kantelusta

8.2.2012

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on antanut ratkaisunsa Sotkamon Talvivaaran kaivoksen viranomaisvalvontaa koskevaan kanteluun. Europarlamentaarikko Satu Hassi arvosteli kantelussaan eri viranomaisia siitä, että Sotkamon Talvivaaraan on hänen käsityksensä mukaan perustettu uraanikaivos ilman asianmukaisia lupia. Jonkka toteaa, että viranomaisilta saamiensa selvitysten perusteella hänellä ei ole perusteita todeta viranomaisten menetelleen lainvastaisesti. Hassi arvosteli kirjoituksessaan myös Talvivaara Sotkamo Oy:n menettelyä, mutta oikeuskanslerilla ei ole toimivaltaa tutkia yksityisoikeudellisen yhteisön toimia.

Esitutkinta voi tuoda lisätietoja

Jonkka viittaa Hassille antamassaan kanteluvastauksessa Talvivaaran kaivoksen toiminnan muista ympäristövaikutuksista ja viranomaisvalvonnan riittävyydestä käytyyn keskusteluun. Jonkan mukaan poliisin tutkimukset asiassa saattavat tuoda sellaista lisätietoa, jonka perusteella voidaan arvioida myös kaivostoiminnan viranomaisvalvonnan asianmukaisuutta. Kainuun ELY-keskus on tehnyt poliisille tutkintapyynnön Talvivaara Sotkamo Oy:n toiminnasta. 

Ympäristöministeriö on puolestaan loppuvuodesta 2011 selvittänyt kaivoksen valvonnan riittävyyttä pyytämällä asiasta selvityksen Kainuun ELY-keskukselta. Ympäristöministeriön mukaan erityisesti kaivoksen vesistöihin kohdistuvia päästöjä seurataan tehostetusti.

 Oikeuskansleri ei pidä perusteltuna ryhtyä omasta aloitteestaan tutkimaan viranomaisten toimintaa asiassa Hassin kantelussa tarkoitettua laajemmin ainakaan tässä vaiheessa ottaen huomioon ympäristöministeriön mainitut toimet ja asiaan liittyvä keskeneräinen esitutkinta. 

Apulaisoikeuskanslerin tarkastusohjelmassa on syksylle 2012 Kainuun ELY-keskuksen laillisuusvalvontatarkastus, jonka teemana on muun muassa ympäristölupien valvonta.

 

Esittelijä:
Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Petri Martikainen, puh. 09 160 23932 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Oikeuskanslerin ratkaisu (dnro OKV/498/1/2011, 8.2.2012)

 

« Takaisin