Apulaisoikeuskansleri: Säännöksiä pirtun maahantuonnista selkiytettävä

23.4.1999

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätöksen mukaan tullin menettely virolaispirtun takavarikoinnissa ei aiheuta toimenpiteitä. Päätös on ratkaisu Tallinnasta Suomeen lentäneiden miesten tullin menettelystä tekemään kanteluun. Korkeimman hallinto-oikeuden asiaan äskettäin antaman ratkaisun mukaan miehet olisivat saaneet tuoda pirtulitransa tullittomasti.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 22.4.1999, dnro 981/1/97

Tullin menettelyä arvioidessaan apulaisoikeuskansleri mainitsee, että kantelussa tarkoitettua tapausta voidaan pitää oikeudellisesti tulkinnanvaraisena. Vastaavanlaista kansallisen alkoholilain ja Euroopan yhteisön asetusten yhteensovittamista ei ole tullut aikaisemmin esille. Tämän vuoksi tulliviranomaisten ei voida katsoa menetelleen lainvastaisesti takavarikon yhteydessä. Tullin tehtäviin kuuluu maahantuonnin valvonta, eikä pirtupullojen maahantuontiin silloisen tietämyksen mukaan ollut kiistattomasti oikeutta, katsoo apulaisoikeuskansleri.

Tullin päätöksiin on voinut hakea muutosta, ja hallintotuomioistuimet ovat lausuneet niistä kantansa. Annettuja päätöksiä on apulaisoikeuskanslerin mukaan noudatettava, mutta niiden perusteella ei ole jälkikäteen enemmälti syytä puuttua tullin menettelyyn. Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään pitänyt kysymystä tuontirajoitusten ja tavaran tullittoman liikkumisen keskinäisestä suhteesta edelleenkin oikeudellisesti ongelmallisena. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveysministeriölle on esitetty, että se selvittäisi, onko tarvetta asiaa koskevan lainsäädännön selkiyttämiseen.

Julkisuutta herättänyt takavarikko tehtiin Helsingin piiritullikamarin toimesta marraskuussa 1997. Tuolloin tullin virkailijat ottivat haltuunsa Tallinnasta Helsinkiin lentäneiltä miehiltä kummaltakin litran 96-prosenttista alkoholia eli niin sanottua pirtua. Miehet kertoivat halunneensa testata tullin suhtautumista pirtun tuontiin. Tullin mukaan pirtu oli väkiviinaa, jonka tuonti ilman lupaa on aina kielletty.

Matkaajat valittivat piiritullikamarin päätöksestä Uudenmaan lääninoikeuteen. Lääninoikeus ja myöhemmin myös korkein hallinto-oikeus päättivät, että miehet olivat voineet tuoda pirtunsa maahan tullitta. Päätöksiä perusteltiin EY:n tullittomuusasetuksella. Sen mukaan yhteisön ulkopuolelta saapuva matkustaja saa tuoda tullitta maahan yhden litran alkoholipitoista juomaa. Virolaisen pirtun pakkaustapa ja sen hankinta alkoholiliikkeestä viittasivat siihen, että pirtu oli tarkoitettu juotavaksi. Matkaajien mielestä pirtua voitiin siksi pitää Suomen alkoholilain mukaisena alkoholijuomana.

Lisätietoja:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 3976

Apulaisoikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin