Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Hallinnon palveluperiaate soveltuu myös tuomioistuimiin

5.11.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää hovioikeuden huomiota oikeudenkäymiskaaressa säädettyjen määräaikojen noudattamiseen tuomioita annettaessa sekä hyvän hallinnon edellyttämän palveluperiaatteen merkitykseen. Hovioikeus oli rikosasiassa toimittamansa pääkäsittelyn jälkeen ilmoittanut asianosaisille, että tuomio asiassa annetaan 30 päivän kuluessa, ellei estettä ole. Oikeudenkäymiskaari edellyttää nimenomaisesti tuomion antamista 30 päivän kuluessa, jollei erityisiä syitä määräajan ylittymiselle ole. Tuomio annettiin noin kolme ja puoli kuukautta päätöksenteon jälkeen eikä asianosaisille ollut tiedotettu viiveestä.

Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen mukaantässä tilanteessa, kun tuomion antaminen viivästyi huomattavasti, olisi ollut perustelua tiedottaa asianosaisille viipymisestä ja arvioidusta uudesta tuomion antamisajankohdasta.

Puumalainen perustelee kannanottoaan perustuslain ja virkamieslain asian viivytyksetöntä ja asianmukaista käsittelyä koskevilla säännöksillä. Vaikka hallintolain 4 §:ssä lainkäyttö on nimenomaisesti suljettu hallintolain soveltamisalan ulkopuolelle, niin palveluperiaate voi tulla tuomioistuimessa sovellettavaksi niissä tilanteissa, joissa lainkäyttöä koskevista säädöksistä itsestään ei seuraa mitään nimenomaista ja yksilöityä toimintavelvoitetta. Palveluperiaate voidaan liittää perustuslaissa säädettyyn oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon toteutumiseksi asetettuun asianmukaisen käsittelyn vaatimukseen.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Petri Rouhianinen, puh. 09 160 23954 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi


Päätös (dnro 34/31/06, 22.10.2008)

« Takaisin