Apulaisoikeuskansleri muistuttaa poliisia mielenosoittajien perusoikeuksista

26.2.2004

Poliisi vei mielenosoittajan säilöön jo ennen mielenosoituksen alkua vedoten tämän aikaisempaan käyttäytymiseen mielenosoituksessa. Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka kiinnittää Helsingin poliisilaitoksen ylikomisarion ja komisarion huomiota poliisilain perusoikeusmyönteiseen tulkintaan.

Kanteluun johtaneet tapahtumat saivat alkunsa, kun helsinkiläinen mies oli saapunut Suomen palestiinalaisten siirtokuntayhdistyksen Kansallisoopperan vieressä järjestämään mielenosoitukseen huhtikuussa 2002. Oopperatalossa oli samaan aikaan meneillään Israelin suurlähetystön kansallispäivän vastaanotto. Kaksi poliisia oli heti miehen saavuttua ottanut tämän kuljetusotteeseen, vienyt säilöön ja päästänyt vapaaksi, kun mielenosoitus oli loppumassa.

Mielenosoitukseen saapuneen miehen ei edes väitetty tuolloin käyttäytyneen häiritsevästi tai vaaraa aiheuttaen. Poliisin mielestä mies kuitenkin oli käyttäytynyt aggressiivisesti muutamaa päivää aikaisemmin Helsingin keskustassa järjestetyssä mielenosoituksessa. Komisario oli jo poliisien tehtävänantotilaisuudessa ennen mielenosoituksen alkua antanut määräyksen ottaa kiinni mielenosoittajan tuntomerkkeihin sopiva henkilö "rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi".

Päätöksessään Jonkka toteaa, ettei poliisilla olisi ollut käytettävissä olevan selvityksen valossa ja poliisilakia perusoikeusmyönteisesti tulkiten oikeutta edes määrätä mielenosoittajaa poistettavaksi mielenosoituspaikalta heti tämän sinne saavuttua - eli siis estää tätä etukäteen käyttämästä oikeuttaan osallistua mielenosoitukseen - puhumattakaan siitä, että poliisi olisi voinut etukäteispäätöksellä ottaa mielenosoittajan kiinni ja laittaa yli tunniksi säilöön. Kiinniottaminen on poliisilaissa tarkoitettu viimesijainen keino.

Poliisi joutui antamansa selvityksen mukaan panostamaan entistä enemmän tilaisuuden turvatoimiin Lähi-idän tilanteen kärjistymisen takia. Jonkan mukaan poliisilla olikin perusteltu aihe suhtautua vakavasti päätöksessä käsitellyn mielenosoituksen turvajärjestelyihin. Hän muistuttaa kuitenkin Helsingin poliisilaitosta, ylikomisariota ja komisariota, että oikeusvaltion periaatteiden kanssa on ristiriidassa, jos poliisi ryhtyy "yleisen järjestyksen ja turvallisuuden" nimissä väljentämään poliisilain tulkintaa ja rajoittamaan ihmisten perusoikeuksina suojattuja oikeuksia. Jonkka lähetti päätöksensä tiedoksi myös sisäasiainministeriön poliisiosastolle.

Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Tom Smeds, puh. 09 160 23944

Kopio päätöksestä on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin