Poliisille moitteita perusteettomasta turvatarkastuksesta

25.9.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapelia perusteettoman turvatarkastuksen tekemisestä moottoripyöräkerholaiselle.

Päätöksessään Jonkka toteaa, että poliisilain mukaisen turvallisuustarkastuksen suorittamisella puututaan keskeisiin perusoikeuksiin kuten henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Tämän vuoksi siihen, että turvallisuustarkastukselle on olemassa lainmukaiset edellytykset, on suhtauduttava korostetun vakavasti.

Järvenpääläinen mies pyysi oikeuskansleria tutkimaan, oliko poliisin hänen mielestään väkivaltainen toiminta turvatarkastuksen yhteydessä ollut lainmukaista. Kantelussaan mies kertoi tiedustelleensa moottoripyöräkerhon tilaisuuteen liikennettä valvomaan tulleelta poliisimieheltä ensin tämän nimeä. Poliisin vastattua tiedusteluun mies kertoi "kommentoineensa leikkisästi, että oliko hän (poliisi) ottanut tyttönimensä takaisin". Poliisi kertoi halunneensa tilanteen jälkeen keskustella kerholaisen kanssa tämän käyttäytymisestä ja suorittaa hänelle sitä ennen turvallisuustarkastuksen. Kerholaisen mielestä tarkastus tehtiin liian kovakouraisin ottein.

Tarkastuksen tehnyt ylikonstaapeli kertoi arvioineensa, että poliisin rikolliseksi luokittelemaan moottoripyöräjengiin kuulunut mies saattoi olla äärimmäisen vaarallinen. Ylikonstaapelin mielestä tilanteessa oli jopa velvollisuus suorittaa turvallisuustarkastus. Perusteekseen hän ilmoitti, että poliisin tulee olla varovainen asioidessaan näiden kerholaisten kanssa, joten käytäntönä on, että ennen asiointia tehdään turvatarkastus.

Helsingin poliisilaitoksen lausunnossa sanotaan, että vaikka tarkastaminen oli ollut poliisin työturvallisuuden kannalta perusteltua, ei sille ollut poliisilaissa säädettyä valtuutusta. Apulaisoikeuskansleri on samaa mieltä. Pelkästään se seikka, että poliisi oli pitänyt kantelijaa vaarallisena, ei Jonkan mukaan ole lain tuntema peruste turvallisuustarkastuksen suorittamiselle. Jonkka muistuttaa, ettei edes työturvallisuuden nimissä ole lupa puuttua toisen perusoikeutena suojattuun oikeuspiiriin, jos asiasta ei ole laissa säädetty. Oikeusvaltioperiaatteen mukaan julkisen vallan käyttämisen tulee aina perustua lakiin.

Alunperin kantelu koski poliisin väkivaltaiseksi epäiltyä toimintaa. Saadun aineiston perusteella poliisin ei voitu apulaisoikeuskanslerin mukaan katsoa käyttäneen liiallisia voimakeinoja.


Lisätietoja:
Tietosuunnittelija Pia Sive, puh. 09 160 23955

Apulaisoikeuskanslerin päätös (22.9.2003, dnro 990/1/02) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin