Henkilötietojen käsittely

Oikeuskanslerinvirastossa käsiteltävien asioiden tiedot tallennetaan oikeuskanslerinviraston asianhallintajärjestelmään. Järjestelmään tallennettavia henkilötietoja ovat esimerkiksi kantelijan ja muiden asian osapuolten nimi ja yhteystiedot.

Kantelijan nimi on julkinen tieto, ellei käsiteltävän asian sisällön arkaluontoisuuden vuoksi nimitietoa ole erikseen päätetty pitää salassa.

Verkkosivujen palautelomakkeelle merkittyä nimitietoa tai muita palautelomakkeella annettuja tietoja ei tallenneta asianhallintajärjestelmään.

Oikeuskanslerinviraston asianhallintajärjestelmän rekisteriseloste.