Henkilötietojen käsittely

Yleistä: Henkilötietojen käsittely oikeuskanslerinvirastossa (pdf)

Oikeuskanslerinvirastossa käsiteltävien asioiden tiedot tallennetaan oikeuskanslerinviraston asianhallintajärjestelmään. Järjestelmään tallennettavia henkilötietoja ovat esimerkiksi kantelijan ja muiden asian osapuolten nimi ja yhteystiedot.

Kantelijan nimi on julkinen tieto, ellei käsiteltävän asian sisällön arkaluontoisuuden vuoksi nimitietoa ole erikseen päätetty pitää salassa.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä asianhallintajärjestelmässä

Verkkosivujen palautelomakkeelle merkittyä nimitietoa tai muita palautelomakkeella annettuja tietoja ei tallenneta asianhallintajärjestelmään.

Laskujen käsittelyyn käytetään Rondo –järjestelmää, johon tallennetaan laskujen käsittelyyn tarvittavia henkilötietoja.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Rondo -järjestelmässä

Oikeuskanslerinviraston rekrytointiin liittyviä hakemuksia käsitellään valtiolle.fi palvelussa.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Valtiolle.fi -järjestelmässä

Oikeuskanslerinviraston toimintaa koskevan tiedon välittämiseen virastossa ylläpidetään tiedotejakelulistaa.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä tiedotejakelulistassa