Tiedotteet: 2019

Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä ratkaisu kanteluihin Syyriassa leirillä olevien kotiuttamiseksi

10.10.2019

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa, että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti Syyriassa leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamiskysymyksessä. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pohtii ratkaisussaan sitä, onko hallituksella tai viranomaisilla velvollisuus ryhtyä suomalaisten tai heihin rinnastuvien Suomen pysyvän oleskeluluvan omaavien henkilöiden kotiuttamiseen. Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että käsiteltävänä ollut asiakokonaisuus on oikeudellisesti ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Pöysti: Digitalisaation vastuukysymykset työterveydenhuollossa

25.9.2019

Valtioneuvoston oikeuskansleri, hallinto-oikeuden dosentti, OTT Tuomas Pöystin puheenvuoro työterveyshuollon neuvottelukunnassa 25.9.2019

Digitalisaation vastuukysymykset työterveydenhuollossa – kuka vastaa terveydenhuollon palveluiden digitaalisesta tuotekehyksestä ja mitkä ovat roolit, vastuut ja oikeusturvajärjestelyt siinä?

Digitalisaatio antaa huomattavia mahdollisuuksia terveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden, tehokkuuden sekä vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantamiseen. Digitaaliset ratkaisut perustuvat monilta osin ...

Lue lisää »

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin UKK-luento Paasikivi-Seurassa 3.9: Kansallinen turvallisuus ja kestävä valtiosääntö

4.9.2019

Arvoisa eduskunnan puhemies, hyvät kuulijat,

Sata vuotta sitten vuonna 17.7.1919 vahvistettu hallitusmuoto loi kestäväksi osoittautuneen perustan suomalaiselle kansanvallalle sekä sille ja oikeusvaltion periaatteelle nojautuvalle kansallisen turvallisuuden ylläpitämiselle.  Arvioin UKK -luennossani kansallisen turvallisuuden ja kestävän valtiosäännön välistä suhdetta ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajuuden ja sen oikeudellisten edellytysten näkökulmasta. Käsittelen uudenlaisen ...

Lue lisää »

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti pitää 27.6.2019 puheenvuoron Helsingissä pidettävässä parempaa sääntelyä Euroopan unionissa koskevassa työryhmäkokouksessa

27.6.2019

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti pitää 27.6.2019 puheenvuoron Helsingissä pidettävässä parempaa sääntelyä Euroopan unionissa koskevassa työryhmäkokouksessa (EU Directors and Experts of Better Regulation).  Helsingissä pidettävä kokous on osa Suomen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakauden ohjelmaa. Oikeuskanslerin puheenvuorossa arvioidaan Euroopan unionin paremman sääntelyn toimintaohjelman tulevaisuutta erityisesti tekoälyn ja muiden uusien teknologioiden ...

Lue lisää »

Tiedämmekö sittenkään kuinka lapsiystävällinen Suomi on ja kuinka hyvin lapsen oikeudet toteutuvat?

4.6.2019

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Kommenttipuheenvuoro Itsenäisyyden juhlavuoden lasten säätiön ITLA:n teettämän selvityksen lapsivaikutusten arvioinnista julkistamistilaisuudessa 4.6.2019

Tietoon perustuvan päätöksenteon ideaali on opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän kansallinen lapsistrategia 2040 -valmistelun kantavana periaatteena. Se on myös laajasti suomalaisen ja pohjoismaisen yhteiskunnan lainsäädännön taustaperiaatteiden tasollakin näkyvä ...

Lue lisää »

Puolustusministerille moitteet epäasiallisten ilmaisujen käyttämisestä

27.5.2019

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan puolustusministeri Jussi Niinistö käytti epäasiallista kieltä arvostellessaan valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita blogissaan. Niinistön ei kuitenkaan ole syytä epäillä syyllistyneen sellaiseen rikokseen, josta häntä ministerinä voitaisiin syyttää. Oikeuskansleri ei siten nähnyt edellytyksiä käynnistää asiassa esitutkintaa.

Ministeri Niinistö kutsui blogikirjoituksessaan helmikuussa 2019 valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita muun muassa ”perustuslakitalebaneiksi”. Lisäksi hän käsitteli ...

Lue lisää »

Tuomas Pöysti: Lainvalmistelun ja sen johtamisen kehittämistarpeista valtioneuvostossa

20.5.2019

Lainvalmistelun kehittäminen on aina ajankohtainen asia. Tässä puheenvuorossani esitän erityisesti vuonna 2018 ja alkuvuonna 2019 tehdyn laillisuusvalvonnan perusteella kokoavia havaintojani hyvän lainvalmistelutavan tilasta ja lainvalmistelun kehittämistarpeista valtioneuvostossa.

Lainvalmistelu on aikaisempaa vaativampaa, ja se vaatii aiempaa monialaisempaa osaamista. Tämä johtuu yhteiskunnan ja oikeudellisen sääntelyn muutoksista ja monimutkaistumisesta sekä kohonneista odotuksista. Käsitykseni ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri: rokotetutkimus ja rokotehankinnat erotettava selkeämmin THL:n toiminnassa

10.5.2019

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti vaatii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) riippumattomuuden vahvistamista rokotehankinnoissa. Oikeuskanslerin mukaan lääkeyhtiöiden rahoittama rokotetutkimus ja rokotteiden hankintaa koskeva päätöksenteko tulisi erottaa toisistaan entistä selkeämmin. Hän edellyttää THL:n ohjauksesta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön ryhtyvän asiassa toimenpiteisiin.

Yksityisten lääkeyhtiöiden maksama tutkimusrahoitus on aiheuttanut epäilyjä THL:n viranomaistoiminnan puolueettomuudesta ...

Lue lisää »

Perusoikeuksien toteutuminen sukupuolisensitiivisissä avustamistilanteissa tulisi varmistaa konkreettisemmalla ohjauksella

28.3.2019

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan on varmistettava, että YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteet sekä perus- ja ihmisoikeudet, kuten itsemääräämisoikeus, toteutuvat sukupuolisensitiivisissä avustamistilanteissa myös käytännössä. Hänen mukaansa avustamistilanteiden hoitamista koskeva ohjaus on riittämätöntä, sillä se ei riittävän konkreettisesti turvaa vammaisten henkilöiden oikeutta vaikuttaa siihen, kuka heitä tilanteissa avustaa. Hän tähdentää, että vammaisten henkilöiden ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 2