Tiedotteet: 2000

Oikeuskansleri moittii KELAA opintotukien takaisinperinnän toimeenpanossa

11.7.2000

Oikeuskansleri Paavo Nikula on antanut ratkaisunsa keväällä 2000 tehtyihin opintotuen takaisinperintää koskeviin kanteluihin. Oikeuskansleri arvostelee Kansaneläkelaitoksen toimintaa uusien opintotuen takaisinperintäsäännösten toimeenpanossa ja uusista säännöksistä tiedottamisessa. Opetusministeriön on huolehdittava, että taloudellisesti ankaraan takaisinperintään liittyviä lisäseuraamuksia lainmuutoksella poistetaan.

Kansaneläkelaitoksen menettelyn laillisuutta opintotuen takaisinperinnässä pyysi tutkimaan 24 kantelun tehnyttä opiskelijaa. Lisäksi opetusministeriö pyysi ...

Lue lisää »

Kantelut oikeuskanslerille lisääntyneet

22.6.2000

Oikeuskanslerinviraston vastaanottamien kantelujen lukumäärä on kasvanut kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 10% (12.7%) aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kesäkuun lopulla vastaanotettujen kantelujen lukumäärä oli 646, kun sama luku vuotta aiemmin oli 573. Kanteluja on ratkaistu 593, kun viime vuoden kesäkuun loppuun mennessä luku oli 575.

Kantelujen määrän nykyinen kasvu ei ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri: Keskusrikospoliisille ei moitteita lahjusepäilyjen tutkinnasta

7.6.2000

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen on antanut ratkaisunsa kolmeen kanteluun, jotka koskivat keskusrikospoliisin Pohjoisen tutkinta-alueen tekemää esitutkintaa. Eduskunnan oikeusasiamiehen käynnistämän esitutkinnan kohteena oli pääasiassa Pohjois-Suomen vesioikeuden jäseniä ja Lapin ympäristökeskuksen virkamiehiä, joita epäiltiin lahjuksen ottamisesta Kemijoki Oy:ltä.

Apulaisoikeuskanslerin päätökset 5.6.2000, dnrot 287, 389 ja 760/1/99

Kantelun tehneistä ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri: Lipposen Itävalta-kannanotto syntyi virheellisessä järjestyksessä

30.5.2000

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan pääministeri Lipponen teki päätöksen Suomen hallituksen suhtautumisesta Itävallan uuteen hallitukseen virheellisessä järjestyksessä. Asian moitteeton hoitaminen olisi edellyttänyt ennen päätöksen tekoa yhteydenottoa tasavallan presidenttiin.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 30.5.2000, dnro 130/1/00

Oikeuskanslerille osoitetuissa kanteluissa katsottiin, että pääministeri Lipponen oli sivuuttanut muut Suomen ulkopolitiikasta ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri: Jätelakia sovellettu vaihtelevasti kuntalaisiin ja mökkiasukkaisiin

12.5.2000

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen arvostelee nykyistä jätelakia sen hajanaisista soveltamismahdollisuuksista. Käytännössä ongelmia on aiheutunut silloin, kun vapautuksia jätemaksuista ja järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä on myönnetty mökkiasukkaille, joiden vakinainen asunto on saman kunnan alueella.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 10.5.2000, dnro 1217/1/98

Oikeuskanslerinvirastossa on ollut tutkittava kantelu, joka koskee jätelain ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri esittää tarkistettavaksi ohjeistusta, joka koskee tuntomerkkien ottamista alle 15-vuotiaalta

27.3.2000

Sisäasiainministeriön poliisille antamaa ohjetta, joka koskee henkilötuntomerkkien ottamista rikoksesta epäillystä, tulisi apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätöksen mukaan arvioida uudelleen. Ohjeessa ei ole tällä hetkellä kiinnitetty riittävää huomiota tapauksiin, joissa on kysymys tuntomerkkien ottamisesta alle 15-vuotiaalta.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 27.3.2000, dnro 411/1/98

Tapaus liittyy helsinkiläisen asianajajan tekemään ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri SKOP-jupakasta: Vakuusrahaston toiminnassa ei huomautettavaa

8.2.2000

Käytettävissä olleiden selvitysten perusteella ei ole syytä epäillä, että valtion vakuusrahasto tai sen virkamiehet olisivat ns. SKOP-oikeudenkäynnin yhteydessä toimineet lainvastaisesti tai virheellisesti, sanoo oikeuskansleri Paavo Nikula päätöksessään.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 7.2.2000, dnro 2/50/99

Oikeuskansleri otti vakuusrahaston toiminnan tutkittavakseen julkisuudessa esitettyjen väitteiden perusteella. Niiden mukaan vakuusrahasto ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri: Virkojen kelpoisuusvaatimukset ilmoitettava asianmukaisesti

4.1.2000

Oikeuskansleri Paavo Nikula on antanut päätöksensä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton tekemään kanteluun, joka koski virkojen hakumenettelyä. Liiton mukaan hakumenettelyssä on yleistynyt tapa edellyttää hakijoilta nimettyä tutkintoa silloinkin, kun sitä ei ole kelpoisuusvaatimukseksi nimenomaisesti säädetty. Oikeuskanslerin mukaan menettely ei ole hyvän hallintotavan mukainen.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 29.12.1999, dnro 434 ...

Lue lisää »
2 / 2 Seuraava »