Tiedotteet: 1999

Viron oikeuskansleri vierailee Suomessa

4.6.1999

Viron oikeuskansleri Eerik-Juhan Truuväli seurueineen vierailee Helsingissä ja Turussa 10.-12.6.1999. Vierailun isäntinä ovat eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimaja ja oikeuskansleri Paavo Nikula. Vierailun aikana keskustellaan Viron tulevasta perustuslakiuudistuksesta sekä laillisuusvalvontaan liittyvistä kysymyksistä.

Toimivaltaa lisätty

Viron oikeuskanslerin toimivaltaa on laajennettu 1.6.1999 voimaan tulleella lainsäädännöllä. Uudella lailla (Laki ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri: Säännöksiä pirtun maahantuonnista selkiytettävä

23.4.1999

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätöksen mukaan tullin menettely virolaispirtun takavarikoinnissa ei aiheuta toimenpiteitä. Päätös on ratkaisu Tallinnasta Suomeen lentäneiden miesten tullin menettelystä tekemään kanteluun. Korkeimman hallinto-oikeuden asiaan äskettäin antaman ratkaisun mukaan miehet olisivat saaneet tuoda pirtulitransa tullittomasti.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 22.4.1999, dnro 981/1/97

Tullin menettelyä arvioidessaan ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri: Espoon Natura-kuulutuksissa virheellisyyksiä

7.4.1999

Natura-ohjelmaan liittyneitä kuulutuksia ei ollut järjestetty Espoossa asianmukaisesti. Kuulutusjärjestelyissä havaitut virheellisyydet johtuivat ongelmista viranomaisten välisessä tiedonkulussa.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 6.4.1999, dnro 733/1/98

Espoolaiskantelijan mielestä paikalliset viranomaiset eivät olleet kuuluttaneet Natura 2000-ohjelmaan liittyneestä kuulemisesta kaupungin ilmoitustaululla lain vaatimalla tavalla. Kantelija pyysi asian johdosta oikeuskanslerilta toimenpiteitä ennen ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri virantäytöstä: Puutteellinen esittely antoi aihetta moitteisiin

31.3.1999

Oikeuskansleri Paavo Nikula on kiinnittänyt huomiota virantäytössä käytettävän esittelymenettelyn asianmukaisuuteen ja viranhakijoiden ansiovertailuun. Nikulan päätös on vastaus kanteluun, joka koski maa- ja metsätalousministeriössä tehtyä virkanimitystä. Kantelun perusteella kävi ilmi, ettei ministeriön osastopäällikkö ollut noudattanut nimitysasiassa vaadittavaa täsmällisyyttä ja tasapuolisuutta.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 25.3.1999, dnro 189/1/97 ...

Lue lisää »

Lipposelle ei moitteita Sundqvistin vahingonkorvausasiassa

4.2.1999

Oikeuskansleri Paavo Nikulan saamien selvitysten mukaan pääministeri Lipponen ei esittänyt Arja Alholle markkamääräisen sopimuksen tekemistä Ulf Sundqvistin vahingonkorvausasiassa. Nikulan päätös on vastaus kanteluun, jonka tekivät kansanedustajat Toimi Kankaanniemi ja Päivi Räsänen.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 4.2.1999, Dnro 1028/1/98

Kantelijat pyysivät oikeuskansleria tutkimaan julkisuudessa olleet väitteet, joiden ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerin kanta liikenneministeri Kimmo Sasin esteellisyyteen

25.1.1999

Ilmoituksessa valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista ilmenee, että liikenneministeri Kimmo Sasi omistaa Alma Media -yhtiön osakkeiden I sarjaa 76 ja II sarjaa 18 kappaletta, markkina-arvoltaan noin 20 000 markkaa. Saatujen tietojen mukaan tällä yhtiöllä on omistamansa televisioyhtiön välityksellä merkittävä taloudellinen intressi liikenneministeriössä ratkaistavaksi tulevissa televisiotoiminnan lupa-asioissa.

Liikenneministeri Sasin esteellisyyttä lupa-asioita valmistelevana ja ...

Lue lisää »
2 / 2 Seuraava »