Tiedotteet: 1997

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1996 ilmestynyt

1.9.1997

Vaikka kanteluiden määrä on lisääntynyt koko 1990-luvun ajan, käsittelyajat eivät ole pidentyneet. Tutkituista kanteluista 19% johti toimenpiteeseen. Oikeuskanslerille tehtiin vuonna 1996 kanteluja yhteensä 1 256 kpl (976 vuonna 1990). Eniten kannettiin poliisi- ja syyttäjäviranomaisten menettelystä. Poliisiin kohdistui 168 ja syyttäjän 160 kantelua. Myös valtioneuvoston ja ministeriöiden menettelystä tuli runsaasti kanteluja ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri arvostelee korkeimman oikeuden jäsenten sivutoimien valvontaa

1.9.1997

Korkeimman oikeuden menettely, jossa on hyväksytty yksilöimättömiä yleisluontoisia suullisia tai ylimalkaisia kirjallisia ilmoituksia, ei täytä valtion virkamiesten sivutoimien valvontaa koskevan lainsäädännön vaatimuksia. Oikeuskansleri katsoo, että kansalaisten täytyy voida luottaa siihen, etteivät taloudelliset tai muut sidonnaisuudet vaaranna tuomioistuinten toiminnan puolueettomuutta.

Oikeuskansleri Jorma S. Aallon päätös 28.8.1997, dnro 244/1 ...

Lue lisää »
2 / 2 Seuraava »