Apulaisoikeuskansleri esittää päiväkodeille yhtenäisiä turvallisuusohjeita

14.6.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka peräänkuuluttaa yhtenäisiä ohjeita kunnallisille päiväkodeille lasten karkaamistapausten varalle.

Apulaisoikeuskansleri otti päiväkotien karkaamistapauksia koskevat ohjeistukset oma-aloitteisesti tutkittavakseen sen jälkeen, kun julkisuudessa oli kerrottu kahdesta tapauksesta, joissa lapsi oli päässyt päiväkodista omille teilleen kenenkään huomaamatta. Tapaukset koskivat Ounasrinteen päiväkotia Rovaniemellä ja Päiväkoti Turkkaa Helsingissä.

Päiväkodeilta saaduista selvityksistä kävi ilmi, ettei yhtenäisiä ohjeita tai menettelykäytäntöjä lasten karkaamisten varalle ollut. Tämän selvitettiin johtuvan muun muassa tapausten harvalukuisuudesta. Apulaisoikeuskanslerin mukaan päiväkodit olivat pyrkineet selvittämään karkaamistilanteet ja suhtautuneet niihin tilanteen edellyttämällä vakavuudella ohjeiden puutteesta huolimatta, eikä lainvastaista menettelyä havaittu. Molemmissa päiväkodeissa oli tapausten jälkeen ryhdytty toimenpiteisiin vastaavanlaisten tapausten estämiseksi.

Jonkan mukaan lasten päivähoidon yhtenä merkittävänä lähtökohtana on se, että lapsi on päivähoidossa ollessaan turvallisessa olosuhteissa. Jättäessään lapsensa hoitoon vanhempien tulee voida luottaa siihen, että lapsi on valvotuissa olosuhteissa koko päivähoidon ajan.

Päiväkodeilla tulisi olla yhtenäiset selkeät ohjeet menettelytavoista tai -keinoista karkaamisten estämiseksi ja toisaalta ohjeet siitä, miten tulisi menetellä silloin jos karkaaminen on jo päässyt tapahtumaan, korostaa Jonkka. Karkaamisista olisi aiheellista myös tehdä ilmoitus päiväkodin toimintaa valvovalle hallintoyksikölle, jotta päiväkotien turvallisuutta voitaisiin seurata. Samalla hallinnon punnittavaksi tulisi myös se, vastaavatko henkilökunnan toimintatavat ja työskentelyajat sekä päiväkodin olosuhteet lasten turvallisuuden kannalta tärkeitä tavoitteita täysimääräisesti. Apulaisoikeuskansleri esittääkin sosiaali- ja terveysministeriön harkittavaksi, antavatko tapaukset sille aihetta yleisohjeen tai -suosituksen antamiseen päiväkodeille.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Marja-Leena Arjola, puh. 09 1602 3939

Apulaisoikeuskanslerin päätös (7/50/02 ja 9/50/02, 13.6.2002) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 1602 3950

« Takaisin