Uusimmat Natura-kantelut eivät johtaneet toimenpiteisiin

25.4.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikula ei löytänyt huomautettavaa viimeisimmistä Natura-verkostoa koskeneista kanteluista, jotka kohdistuivat pääasiassa ympäristöviranomaisten toimintaan.

Perusteita sille, että ympäristöviranomaiset olisivat valmistellessaan valtioneuvoston Natura-päätöstä tai sen antamisen jälkeen menetelleet virheellisesti tai lainvastaisesti ei löytynyt, sanoo oikeuskansleri kanteluihin antamissaan päätöksissä.

Kanteluissa oikeuskansleria pyydettiin tutkimaan valtioneuvoston elokuussa 1998 tekemän Natura-päätöksen ja sen valmistelun lainmukaisuutta. Ympäristöviranomaisia arvosteltiin erityisesti siitä, miten Naturaan valittujen alueiden valintaperusteita oli sovellettu. Soveltamisen epäiltiin joissakin tapauksissa olleen ristiriidassa EY:n luonto- ja lintudirektiivien kanssa.

Osa kanteluista koski Natura-päätöksen tekemisen jälkeistä aikaa. Näissä tapauksissa kantelijat otaksuivat, että päätöksen jälkeen sen perusteena käytettyihin asiakirjoihin olisi lisätty uusia tietoja. Täydennykset olisivat aiheuttaneet sen, että Euroopan komissiolle menneet tiedot Naturaan esitetyistä alueista olisivat olleet osittain erilaisia, kuin mitä valtioneuvosto käytti päätöksensä perusteena. Lisäksi kantelijat halusivat, että muitakin Natura-asiakirjojen käsittelyyn ja säilytykseen liittyneitä asioita tutkittaisiin. Tutkinnassa ei havaittu viranomaisten menetelleen velvollisuuksiensa vastaisesti.

Kanteluja kohdistui myös päätöksiin, joita korkein hallinto-oikeus antoi maanomistajien tekemiiin Natura-valituksiin. Oikeuskansleria pyydettiin tutkimaan päätösten lainmukaisuutta ja tarvittaessa esittämään niiden purkamista. Saadun aineiston perusteella oikeuskansleri ei löytänyt perusteita purkuesitysten tekemiselle.

Lisäksi kantelut koskivat Naturan myöhempien täydennysehdotusten valmistelua ja niihin liittyneitä päätöksiä. Kanteluja ratkaistiin kaikkiaan viisi kappaletta.

Natura-verkoston viimeisimmän täydennysehdotuksen käsittelyä valtioneuvostossa siirrettiin oikeuskanslerin toimesta viime keväänä. Syynä käsittelyn siirtoon oli se, että osa nyt ratkaistavina olleista kanteluista tuli oikeuskanslerin tutkittaviksi.

Aiemmin oikeuskanslerinvirastosta on Naturan valmisteluun liittyen otettu kantaa mm. maanomistajien kuulemismenettelyssä havaittuihin puutteisiin.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Jorma Snellman, puh. 09 160 23933
Oikeuskanslerin päätökset (24.4.2002, dnrot 394, 446, 556, 704 ja 759/1/01) ovat tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin