Kansalaisuushakemukset on valmisteltava joutuisasti, etenkin lapsen kansalaisuushakemus olisi käsiteltävä nopeutetussa järjestyksessä

20.10.1997

Oikeuskansleri Jorma S. Aallon päätökset 17.10.1997, dnro 1002/1/96 ja 1162/1/96

Oikeuskansleri on kiinnittänyt jo 4.11.1996 antamassaan päätöksessä huomiota kansalaisuushakemusten pitkiin käsittelyaikoihin ulkomaalaisvirastossa. Hakemukset ovat yhä lisääntyneet ja käsittelyajat ovat pitkiä, vaikka kansalaisuusyksikön henkilöstömäärää on lisätty.

Viivästymisestä on tullut lisää kantelukirjoituksia. Kahdessa kanteluratkaisussaan oikeuskansleri pitää yli kaksi vuotta kestäviä valmisteluaikoja kohtuuttoman pitkinä. Kansalaisuushakemukset tulee valmistella tasavallan presidentin päätöksentekoa varten hallitusmuodon 16 §:n perusoikeussäännöksen edellyttämällä joutuisuudella. Joutuisan ratkaisun saaminen kansalaisuusasiassa on asianomaisen kannalta tärkeää ja vaikuttaa hänen oikeusasemaansa.

Asiat on pääsääntöisesti käsiteltävä saapumisjärjestyksessä. Lapsen kansalaisuushakemus voidaan oikeuskanslerin mukaan ns. positiivisen erityiskohtelun nojalla ratkaista ennen vuoroaan nopeutetusti, ainakin silloin kun saman perheen jäsenten hakemukset käsitellään yhdessä. Tämä edesauttaisi perheen yhdistämistä.

Oikeuskansleri ei pidä hyvän hallintotavan mukaisena vaatia hakijalta uudelleen aikaisemmin annettuja selvityksiä tilanteessa, jossa asian käsittely on viranomaisen syystä kohtuuttomasti viivästynyt. Tällaiset selvityksen on tarvittaessa hankittava joutuisasti viran puolesta. Hyvän hallintotavan ja palveluperiaatteen mukaan on myös kansalaisten tiedusteluihin vastattava asianmukaisesti.

Lisätietoja
Esittelijäneuvos Harri Liusvaara, puh. 09 160 3954

Oikeuskanslerin päätökset ovat tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin