Sonera-selvitykset eivät vielä julkisia

11.9.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikula vastaanotti määräaikaan mennessä pyytämänsä Sonera-selvitykset kaikilta, joilta selvitystä pyydettiin. Selvitykset eivät vielä kuitenkaan ole julkisia.
- Koska tietojen antaminen asiakirjoista tässä vaiheessa vaikeuttaisi asian selvittämistä, niitä ei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (24 §:n 1 momentin 6 kohta) nojalla vielä anneta julkisuuteen, sanoo Nikula.

Oikeuskanslerin selvityspyyntö esitettiin oli kaikkiaan 45 henkilölle. Nämä olivat entisiä ja nykyisiä ministereitä ja virkamiehiä samoin kuin Soneran hallintoelinten jäseniä. Selvityspyyntöjen tarkoituksena oli saada tietoa siitä, olivatko valtioneuvoston jäsenet tai muut julkisen vallan edustajat ottaneet kantaa Soneran UMTS-hankintoihin tai tukeneet niitä.

Oikeuskanslerin selvitystä tehdään ensisijaisesti yleisen edun vuoksi. Selvitys koskee oikeuskanslerin toimivallan rajoissa ainoastaan viranomaismenettelyn ja julkisten tehtävien hoidon laillisuutta. Koska oikeuskansleri valvoo vain lain ja virkavelvollisuuksien noudattamista, selvitys ei koske Soneraan liittyvän valtion toiminnan taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden arviointia. Toimivalta ei lainkaan ulotu tutkimaan Soneran tai sen toimielinten asioita. Soneran edustajille osoitettujen tiedustelujen tarkoituksena on ollut ainoastaan saada lisätietoa siltä osin kuin kysymys on valtioneuvoston piirissä tapahtuneen toiminnan selvittämisestä.

Lisätietoja:
Oikeuskansleri Paavo Nikula, puh. 09 160 23930

« Takaisin