Päiväkodin turvallisuusohjeet apulaisoikeuskanslerin tutkittaviksi

5.4.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on tänään ottanut oma-aloitteisesti tutkittavakseen tapauksen, jossa rovaniemeläisen päiväkodin piha-alueelta pääsi lapsi lukitsemattomasta portista päiväkotialueen ulkopuolelle. Julkisuudessa hiljattain olleiden tietojen mukaan lapsi oli harhaillut eksyneenä, kunnes satunnainen ohilukija oli löytänyt hänet noin 800 metrin päästä päiväkodista. Tietojen mukaan päiväkodin portin salpamekanismi ei ollut lapsen poistumishetkellä toiminut ja portti oli ollut lukitsematon.

Tapauksen johdosta apulaisoikeuskansleri on pyytänyt Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajalta selvitystä tapahtumasta ja toimenpiteistä, joihin päiväkodissa ryhdyttiin lapsen katoamisen jälkeen. Samalla hän on pyytänyt nähtäväkseen menettely- ja turvallisuusohjeet, jotka päiväkodeille on annettu vastaavanlaisten tapausten varalle.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Marja-Leena Arjola, puh. 09 160 3939

« Takaisin