Rikosepäily johti tutkinnanjohtajan esteellisyyteen

30.9.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on kiinnittänyt keskusrikospoliisin rikosylikomisarion huomiota esteellisyyssäännösten noudattamiseen esitutkintaa toimitettaessa. Jonkan mielestä luottamus rikosylikomisarion puolueettomuuteen vaarantui, kun tämä jatkoi tutkinnanjohtajana asiassa, jossa tutkinnan kuluessa myös häneen itseensä kohdistettiin rikosepäily.

Kantelija oli tehnyt rikosilmoituksen tutkinnanjohtajasta, koska katsoi tämän salanneen tuomioistuimelta Sveitsin oikeusviranomaisten antamiin oikeusaputietoihin liittyneen käyttörajoituksen esittäessään kantelijaa koskevan vangitsemisvaatimuksen Tampereen käräjäoikeudelle. Tampereen poliisilaitos käynnisti rikosilmoituksen johdosta esitutkinnan.

Jonkan mukaan voidaan puoltaa näkemystä, että nimenomaan esitutkinnan aloittamisella on merkitystä arvioitaessa tutkinnanjohtajan esteellisyyttä. Tällöin on todettu olevan syytä epäillä rikosta, koska poliisin on esitutkintalain mukaan toimitettava esitutkinta ainoastaan silloin, kun on "syytä epäillä, että rikos on tehty". Ylikomisarion kykyyn toimia puolueettomasti tutkinnanjohtajana kohdistuvan luottamuksen voidaan katsoa vaarantuneen viimeistään sen jälkeen kun esitutkinnan toimittaminen on häneen kohdistuneen rikosilmoituksen johdosta aloitettu. Olisi ollut oikeudellisesti perusteltua, että rikosylikomisario olisi siinä vaiheessa katsonut itsensä esteelliseksi jatkamaan tutkinnanjohtajan asemassa, painottaa Jonkka kanteluasiaan antamassaan päätöksessä.

Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Päivänsalo, puh. 09 160 23932

Apulaisoikeuskanslerin päätös (23.9.2002, Dnro 575/1/01), on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin