Oikeuskansleri ei ole ottanut kantaa Sundqvist-sopimukseen

2.10.1997

Eräässä päivälehdessä olleiden virheellisten tietojen johdosta ilmoitan oikaisuna seuraavan:

Ministeri Arja Alho ei ole keskustellut kanssani ns. Sundqvist-sopimuksesta tai siihen liittyvistä oikeuskysymyksistä.

Ministeri Alho on 28.8. keskustellut oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön Klaus Helmisen kanssa yleisellä tasolla maksuvapautuslaista (529/1980). Helmisen ilmoituksen mukaan keskustelussa ei ole ollut kysymys Ulf Sundqvistiä enempää kuin ketään muutakaan henkilöä koskeneesta konkreettisesta asiasta.

Tiedossani ei ole, että kukaan muukaan virastossani olisi ottanut kantaa ns. Sundqvist-sopimukseen. Täällä on vireillä asiaan liittyviä kanteluja.

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Klaus Helminen, puh. 09 160 3940

« Takaisin