Lääninhallitukselle nuhteita harkitsemattomasta tietojen antamisesta

27.9.2000

Lääninhallituksen virkamiehen olisi tullut tarkemmin harkita, mitä tietoja keskeneräisestä valitusasiasta julkisuuteen antoi, katsoo apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen päätöksessään.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 26.9.2000, dnro 120/1/99

Kanteluasiassa hankittujen selvitysten mukaan toimittaja oli haastatellut Länsi-Suomen lääninhallituksessa vireillä olleesta valitusasiasta siellä toiminutta sivistysneuvosta. Valitusasia koski Uudenkaarlepyyn kouluviranomaisten toimintaa ja sen käsittely oli vielä kesken. Haastattelussa silloinen apulaissivistysneuvos oli kertonut kouluviranomaisista tietoja, joiden perusteella näiden voitiin ajatella toimineen virheellisesti sijoittaessaan erään lapsen erityisopetukseen. Haastattelua koskeva juttu oli sittemmin ollut luettavissa Uudessakaarlepyyssä ilmestyvästä paikallislehdestä.

Uudenkaarlepyyn koulutoimenjohtaja ja asiaa käsitelleet luottamusmiehet kantelivat oikeuskanslerinvirastoon muun muassa siitä että asia, joka heidän mielestään oli katsottava luottamukselliseksi, oli lehdessä ilmestyessään tullut julkiseksi. Kantelijoiden mielestä erityisen tärkeänä oli pidettävä sitä, että lääninhallitus oppilashuoltokysymysten ylimpänä valitusasteena ei anna lehdistölle tietoja yksittäisestä keskeneräisestä asiasta. Lääninhallituksen tulisi esiintyä puolueettomana oikeusasteena, joka objektiivisella tavalla antaa päätöksiä, kirjoitettiin kantelussa.

Kantelun kohteena ollut sivistysneuvos katsoi sen sijaan, että kyseisessä haastattelussa puhumista oli vaikea käsittää luottamuksellisten tietojen antamiseksi. Tässä tapauksessa lapsen vanhemmat olivat jo aiemmin omasta aloitteestaan kääntyneet tiedotusvälineiden puoleen. Silloin he olivat avoimesti kertoneet pojastaan ja kamppailustaan kouluviranomaisia vastaan.

Asiaan antamassaan päätöksessä apulaisoikeuskansleri tähdentää, että sivistysneuvoksen antama haastattelu koski valitusasiaa, jossa kyseinen neuvos tuli itse olemaan tuomariin rinnastettava valitusasian ratkaisija. Kun haastattelussa käsiteltiin yksityiskohtaisesti vasta vireillä olevaa hallintolainkäyttöasiaa, olisi hänen tullut tarkemmin harkita sanojaan. Haastattelu olisi ollut apulaisoikeuskanslerin mukaan mahdollista myös tarvittaessa keskeyttää. Päätöksessä katsotaan, että sivistysneuvos ei kuitenkaan rikkonut hänelle virkamiehenä kuulunutta salassapitovelvoitetta.

Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Heikki Vasenius, p. 09 160 3943

Päätös on tilattavissa kirjaamosta sekä suomen- että ruotsinkielisenä, puh. 09 160 3950

« Takaisin