Oikeuskansleri: Postin palveltava äänestäjiä myös ruotsin kielellä

22.9.2000

Oikeuskansleri Paavo Nikula on kiinnittänyt Suomen Posti Oy: n huomiota kielilainsäädännön noudattamiseen. Kaksikielisillä alueilla tulee oikeuskanslerin päätöksen mukaan erityisesti turvata se, että äänestäjät saavat posteissa opastusta tarvittaessa myös ruotsiksi.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 14.9.2000, dnro 303/1/99

Päätöksessä katsotaan, että Posti toteuttaa ennakkoäänestyspaikkana toimiessaan kansalaisten mahdollisuutta käyttää perusoikeutena turvattua äänioikeutta.

- Kyse on yhteiskunnallisesti niin merkittävästä palvelusta, että ennakkoäänestämisen järjestämisestä vastuullisten tulisi kiinnittää erityistä huomiota äänestäjien saatavissa olevaan opastukseen. Kaksikielisillä alueilla äänestämistä koskeva opastus tulisi sen vuoksi olla saatavilla kummallakin kansalliskielellä. Asiaan ei vaikuta sekään, että ennakkoäänestystä koskevat ohjeet olisi lähetetty äänioikeutetuille tiedoksi jo ennalta sekä suomen- että ruotsinkielisinä, painottaa oikeuskansleri.

Päätöksessä viitataan kielilakiin, jonka mukaan yhteisön, jossa valtiolla on määräämisvalta, on palveltava yleisöä suomeksi ja ruotsiksi, jollei se ole tarpeetonta tai yhtiön kannalta kohtuutonta. Äänioikeuden käyttäminen on jokaiselle siihen oikeutetulle niin tärkeä asia, että Suomen Posti Oy:n on järjestettävä sitä varten riittävä kaksikielinen palvelu.

Tulevia vaaleja silmällä pitäen oikeuskansleri on toimittanut päätöksensä tiedoksi myös oikeusministeriölle. Hän pyytää, että oikeusministeriö kiinnittäisi huomiota riittävien kaksikielisten äänestyspalvelujen turvaamiseen posteissa.

Päätös liittyy vantaalaisen henkilön tekemään kanteluun. Hän kertoi muun muassa yrittäneensä äänestää ennakkoon eduskuntavaaleissa, mutta paikallisessa postikonttorissa palvellut vaalitoimitsija ei ollut osannut ruotsia.

Lisätietoja:
Esittelijä Mikko Sarja, puh. 09 160 3968

Päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin