Oikeuskanslerin kertomus julkistettiin: Perus- ja ihmisoikeusasiat esillä aiempaa laajemmin - tuomioistuimet edelleen kantelujen yleisin kohde

5.9.2000

Oikeuskanslerinviraston vuotta 1999 koskevan kertomuksen mukaan virastoon saapui tutkittavaksi kaikkiaan 1 239 yksityisten henkilöiden lähettämää kanteluasiaa. Näistä 1 190:ssä annettiin ratkaisu. Tutkituista kanteluista 14 % johti viranomaisen toiminnan arvostelemiseen tai ohjaamiseen tai muuhun toimenpiteeseen.

Viime vuosien aikana on tuomioistuinten toiminta pysynyt kanteluasioiden ykköskohteena. Eniten kanteluja aiheutti yleisten tuomioistuinten menettely riita-asioissa. Näitä kanteluja oli valtaosa (125) kaikista tuomioistuinkanteluista (220). Seuraavaksi eniten kanneltiin poliisin, valtioneuvoston ja ministeriön tai sosiaaliviranomaisen toiminnasta. Kantelujen ratkaisuaikojen keskiarvo oli 25 viikkoa.

Perus- ja ihmisoikeusasiat keskeisiä

Vuosikertomuksen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvontaa koskeva osa on laajentunut. Jaksossa on käsitelty perus- ja ihmisoikeuksia sekä valtioneuvoston että muun viranomaistoiminnan valvonnan kannalta. Jaksossa olevien selostuksien mukaan oikeuskanslerinvirastossa on jouduttu puuttumaan mm. tasavertaisten äänestysmahdollisuuksien turvaamiseen, sananvapauden toteutumiseen ja petoeläinkannan säätelyyn.

Kertomuksessa selostetaan lisäksi vuoden 1999 lopulla aloitetun EU:n perusoikeuskirjan valmistelua. Oikeuskansleri Paavo Nikula on jäsenenä perusoikeuskirjan valmistelukunnassa, joka koostuu unionin parlamentin sekä jäsenmaiden edustajista.

Luettavissa Internetistä

Oikeuskansleria koskevia lainsäädännöllisiä uudistuksia on myös selvitetty kertomuksessa. Viime vuonna annettuun uuteen Suomen perustuslakiin sisältyy oikeuskansleria koskevat valtiosääntötasoiset säännökset. Oikeuskanslerin tehtäviin ei niissä tehty muutoksia. Samana vuonna annettiin ensimmäistä kertaa laki valtioneuvoston oikeuskanslerista. Sen kautta oikeuskanslerin valvontatoiminnan perusjärjestelyt ovat saaneet eduskunnan vahvistuksen. Uudet säännökset ovat kertomuksen liitteenä. Kertomus löytyy Internetistä suomeksi ja ruotsiksi.

Lisätietoja:Osastopäällikkö Olli Saloranta, puh. 09 160 3932 ja tietosuunnittelija Pia Sive, puh. 09 1603955.

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1999. Edita, Helsinki, 195 sivua.

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse on justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser rörande lagarnas efterlevnad för år 1999. Edita, Helsingfors, 194 sidor.

« Takaisin