Rehtorille huomautus ylioppilaskokelaan virheellisestä ohjauksesta

3.10.2000

Apulaisoikeuskansleri on huomauttanut hyvinkääläisen lukion rehtoria ylioppilaskokelaan ohjauksessa tapahtuneista laiminlyönneistä. Niiden seurauksena abiturientti oli joutunut suorittamaan osan pakollisista ylioppilaskokeista kahteen kertaan.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 28.9.2000, dnro 232/1/99

Ylioppilaskokelaan vanhemmat kantelivat keväällä 1999 Hyvinkään yhteiskoulun ja ylioppilastutkintolautakunnan menettelystä. Lukion oppilas oli oikeuskanslerinvirastoon saatujen selvitysten mukaan yhdessä koulunsa opinto-ohjaajan kanssa tehnyt opintosuunnitelman, jonka mukaisesti hän oli aloittanut ylioppilaskokeiden suorittamisen syksyllä 1997 osallistumalla englannin kielen kokeeseen. Oppilas oli luottanut opinto-ohjaajalta saamaansa tietoon, jonka mukaan kokeesta olisi annettu hänelle erillinen todistus ja varsinaisen ylioppilastutkinnon suorittaminen olisi alkanut myöhemmin. Varsinaisen ylioppilastutkinnon suorittamisen hän ajatteli aloittavansa osallistumalla keväällä 1998 pakollisiin äidinkielen ja ruotsin kokeisiin. Kun tutkinnon suorittamiseen oli käytettävissä aikaa yhden vuoden verran, oli kokelas ajatellut suorittaa loput kokeista keväällä 1999. Tutkinto-oikeus oli kuitenkin vanhentunut syksyn 1998 tutkintokerran jälkeen.

Kanteluun antamassaan päätöksessä apulaisoikeuskansleri katsoi, että rehtorin olisi ylioppilastutkintoasetuksen mukaan tullut tarkistaa, täyttikö kokelas tutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin osallistumiselle säädetyt edellytykset. Tähän kuuluu myös velvollisuus kokelaiden ohjaamiseen ja tutkintokertojen täyttymisen seuraamiseen. Kyseessä olevassa tapauksessa rehtori ei kuitenkaan ollut tarkastanut tutkinnon suorittamisen aloitusajankohtaa. Sen johdosta häneltä oli jäänyt huomaamatta, että tutkinto olisi tullut suorittaa loppuun jo syksyllä 1998. Tämän vuoksi kokelas joutui aloittamaan tutkintonsa suorittamisen alusta osallistuessaan kevään 1999 kirjoituksiin.

Rehtorille antamansa huomautuksen lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti päätöksessään kyseisen koulun opinto-ohjaajan huomiota huolellisuuteen opinto-ohjausta annettaessa. Myös ylioppilastutkintolautakunnan huomiota kiinnitettiin, tällä kertaa huolellisuuteen selvityksien antamisessa. Tähän oli johtanut se, etteivät ylioppilastutkintolautakunnalta oikeuskanslerinvirastoon saadut selvitykset ylioppilaskokelaan opintosuorituksista täsmänneet ylioppilastutkintorekisterin vastaavien tietojen kanssa. Ylioppilastutkintolautakunnan selvityksen epätarkkuuksista apulaisoikeuskansleri totesi, että laillisuusvalvojan tulee voida luottaa viranomaisilta saatujen selvitysten paikkansapitävyyteen.

Lisätietoja:
Esittelijä Mikko Sarja, puh. 09 160 3968

Päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin