Sosiaalitoimi menetteli oikein myöntäessään toimeentulotukea romanihameisiin

30.10.2000

Käytäntö, jonka mukaan kuntien sosiaalitoimet voivat maksaa harkinnanvaraista toimeentulotukea romaninaisten perinneasuun kuuluvan hameen hankkimiseen, ei ole lainvastainen, toteaa apulaisoikeuskansleri päätöksessään.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös dnro 83/1/99, 27.10.2000

Oikeuskanslerinvirastoon lähetetyssä kantelussa pyydettiin tutkimaan, rikkooko Tampereen kaupungin sosiaalitoimi lakia myöntäessään romaninaisten perinteiseen asuun kuuluvan hameen hankintaan toimeentulotuen harkinnanvaraista lisäosaa. Kantelijan mukaan sosiaalitoimi näin menetellessään asetti toimeentulotuen hakijat heidän alkuperänsä perusteella eriarvoiseen asemaan, koska valtaväestöön kuuluvat hakijat joutuivat kattamaan vaatemenonsa pelkällä toimeentulotuen perusosalla.

Kanteluun antamassaan päätöksessä apulaisoikeuskansleri viittaa perustuslain yhdenvertaisuussäännökseen. Sen mukaan kaikille ihmisille ei edellytetä kaikissa suhteissa samanlaista kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole samanlaisia. Säännös ei estä tietyn ryhmän, kuten romaniväestön tasa-arvon turvaamiseksi tarpeelliseksi katsottavaa erityiskohtelua, tai ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia toimia. Perusoikeuksiin kuuluu myös romanien ja muiden vastaavien ryhmien oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan voidaan toimeentulotuen hakijan hyväksi ottaa huomioon erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia menoja. Näihin voidaan lukea myös tavanomaista suuremmat vaatemenot, kuten romaninaisen hamekulut. Perusteena menoille pidetään sitä, että romanivähemmistön kulttuuriseen identiteettiin kuuluu pukeutuminen yhteisön edellyttämän tavan mukaisesti.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeen mukaan romanihameeseen hyväksytään erityistarpeesta johtuvana menona harkinnanvaraista tukea korkeintaan 2200 markkaa kahden vuoden välein. Tuen myöntäminen edellyttää toimeentulotuen yleisten saantiehtojen toteutumista sekä tosiasiallista tarvetta. Muuta vaatetusta, samoin kuin miesten romanivaatetusta tuetaan tarvittaessa toimeentulotuen perusosasta; tosin käytäntö vaihtelee kunnittain.

Lisätietoja:
Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Harri Liusvaara, puh. 09 160 3954

Päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin