Oikeuskansleri Tuomas Pöystin lausunto valtioneuvostolle Uudenmaan liikkumisrajoitusten kumoamisesta

15.4.2020

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on perustuslain 108 §:n 2 momentin perusteella antanut valtioneuvostolle tämän pyynnöstä lausunnon.

 

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin lausunto valtioneuvostolle Uudenmaan liikkumisrajoitusten kumoamisesta.

« Takaisin