Apulaisoikeuskansleri: Jätelakia sovellettu vaihtelevasti kuntalaisiin ja mökkiasukkaisiin

12.5.2000

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen arvostelee nykyistä jätelakia sen hajanaisista soveltamismahdollisuuksista. Käytännössä ongelmia on aiheutunut silloin, kun vapautuksia jätemaksuista ja järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä on myönnetty mökkiasukkaille, joiden vakinainen asunto on saman kunnan alueella.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 10.5.2000, dnro 1217/1/98

Oikeuskanslerinvirastossa on ollut tutkittava kantelu, joka koskee jätelain soveltamista Mäntyharjun kunnassa. Kantelu johtui kunnan noudattamasta käytännöstä, jonka mukaan loma-asunnosta ei peritä erillistä jätemaksua, jos sen haltijan vakinainen asunto on saman kunnan alueella. Vapautus maksusta ja järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä on annettu, jos on voinut toimittaa poikkeuksellisen vähäiset jätteensä kunnan alueella sijaitsevan vakituisen asuntonsa jäteastiaan. Kantelussa katsottiin, että kunta kohtelee ulkopaikkakuntalaisia toisin kuin omia asukkaitaan ja vaadittiin kaikkien vapaa-ajan asunnon omistajien yhdenvertaista kohtelua.

Käytäntö, jolla kunnan vakituisille asukkaille on kaavamaisesti myönnetty vapautus jätteenkuljetukseen liittymisestä, ei apulaisoikeuskanslerin mukaan riittävästi ota huomioon perusoikeutena turvattua yhdenvertaisuutta lain edessä. Myös jätelain tavoitteet jätehuollon rakentamisen ja toimivuuden edistämisestä voivat jäädä toteutumatta. Vapautus näyttää perustellulta silloin, kun jätehuolto on hyväksyttävästi järjestetty, matka vapaa-ajan asunnon ja vakinaisen asunnon välillä on huomattavan lyhyt ja olosuhteet järjestettyyn jätteenkuljetukseen ovat hankalat.

Ympäristöministeriöltä ja Suomen Kuntaliitolta saatujen selvitysten mukaan Kuntaliitto on hiljattain tehnyt ympäristöministeriölle esityksen jätelain tarkistamiseksi. Apulaisoikeuskansleri korostaa ympäristöministeriölle lähettämässään kirjeessä, että kunnilla oleva harkintavalta jätteenkuljetukseen liittymisestä vapauttamisesta on laaja. Jätehuollon lainsäädännön soveltamisen tulisi kunnissa kuitenkin olla mahdollisimman yhtenäistä.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Jorma Snellman, puh. 09 160 3933

Päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1603950

« Takaisin