Tilastot vuodelta 2018 julkaistu – tarkastusten ja omien aloitteiden määrä kasvoi

18.3.2019

Vuonna 2018 saapuneiden kantelujen määrä oikeuskanslerinvirastossa pysyi korkealla tasolla. Virastoon saapui 2088 kantelua eli reilut pari sataa vähemmän kuin ennätysvuonna 2017. Kanteluita ratkaistiin hieman saapuneita vähemmän eli 1963 kappaletta. Yhden vuoden enimmäiskäsittelyaikatavoite toteutui jälleen pääosin. Ratkaistujen kanteluasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 10,7 viikkoa.

Selvittämistoimia edellyttäneistä kanteluasioista noin joka kahdeksas johti seuraamuksiin. Valtaosa toimenpiteistä oli oikeuskanslerin lausumia käsityksiä tai ohjeita. Suurimmat yksittäiset viranomais- tai asiaryhmät, joihin kohdistui seuraamuksia, olivat valtioneuvosto tai ministeriö, sosiaalihuolto ja työviranomainen.

Tarkastus- ja valvontakäyntien sekä omien aloitteiden määrä kasvoi vuonna 2018 selvästi muutamiin aiempiin vuosiin verrattuna. Tarkastus- ja valvontakäyntejä eri viranomaisiin tehtiin 29. Käynnit suuntautuivat pääosin aluehallintovirastoihin ja kuntien lastensuojeluviranomaisiin, poliisilaitosten oikeusyksiköihin sekä hallinto- ja hovioikeuksiin. Omia aloitteita tuli vireille 26.

Osana tuomioistuinten valvontaa virastossa tarkastettiin 5511 rangaistustuomiota, ja tarkastuksen perusteella pantiin vireille 80 asiaa. Apulaisoikeuskanslerin päätöksillä kahta käräjätuomaria vastaan nostettiin syytteet tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvontaan liittyviä muita kuin kanteluasioita tuli vireille 746.

Valtioneuvoston valvonnassa vaalikauden loppuvaihe näkyi muun muassa edellisvuotta suurempana määränä lausuntopyyntöjä, ja kirjallisia lausuntoja annettiin 93. Virastossa tarkastettiin 1563 valtioneuvoston yleisistunnossa ja 390 tasavallan presidentin esittelyssä käsiteltyä asiaa.

 

Lisätiedot:

tiedottaja Minna Kuisma, puh. 02951 62526, etunimi.sukunimi@okv.fi

Tilastot vuodelta 2018

« Takaisin