Rikoskomisario laiminlöi poistaa aiheettomasti epäiltyä henkilöä koskevat tiedot tuntomerkkirekisteristä

19.9.1997

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 18.9.1997, dnro 1131/1/96

Eräs henkilö oli valokuvattu ja hänen sormenjälkensä merkitty rekisteriin nimismiespiirissä tutkittavana olleen rikoksen yhteydessä. Epäily tämän henkilön osallisuudesta rikokseen oli myöhemmin osoittautunut aiheettomaksi, ja tutkinta oli hänen osaltaan päätetty. Henkilölle oli kuulustelussa ilmoitettu, että rekisteritiedot hävitetään, mikäli hänellä ei ole osuutta rikokseen. Tämän vuoksi hänelle oli syntynyt perusteltu syy luottaa siihen, ettei hänestä enää ollut merkintöjä poliisin rekisterissä. Tuntomerkkejä ei kuitenkaan ollut poistettu ja henkilölle koitui myöhemmin laiminlyönnistä haitallisia seurauksia.

Kanteluun antamassaan päätöksessä apulaisoikeuskansleri toteaa, että tutkinnasta vastuussa olevan rikoskomisarion olisi tullut huolehtia, että asiassa olisi tehty tuntomerkkien poistopyyntö - tuolloin rikospoliisin ylläpitämään rekisteriin - kohtuullisessa ajassa syyttömyyden toteamisesta ja esitutkinnan päättämisestä. Kun laiminlyönnistä oli koitunut aiheetta epäillylle henkilölle haitallisia seurauksia, apulaisoikeuskansleri huomauttaa vastaisen varalle rikoskomisariota hänen menettelynsä virheellisyydestä.

Lisätietoja:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Virpi Jalkanen, puh. 09 160 3968

Apulaisoikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin