Tullille huomautus peruuttamatta jääneestä etsintäkuulutuksesta

22.11.2000

Oikeudenkäynnissä olleen virolaismiehen vapautta poistua maasta ei olisi saanut rajoittaa, katsoo apulaisoikeuskansleri päätöksessään. Helsingin tullissa olleen virheellisen tiedon mukaan mies oli Suomessa etsintäkuulutettuna. Väärän tiedon vuoksi miehen paluu kotimaahansa viivästyi.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 21.11.2000, dnro 290/1/99

Virheellisen menettelyn vuoksi apulaisoikeuskansleri on antanut huomautuksen etsintäkuulutuksen laatijana toimineelle Helsingin piiritullikamarin ylietsivälle sekä etsintätietojen välittämisestä rekisteriin vastanneelle tullivalvontatarkastajalle. Samalla hän on saattanut tullipiirin tietoon käsityksensä, jonka mukaan tulliviranomaisilla on velvollisuus välittömästi peruuttaa etsintäkuulutukset, jotka havaitaan perusteettomiksi.

Päätöksessään apulaisoikeuskansleri viittaa lainsäädäntöön ja Suomea koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa on sovittu Suomeen oikeudenkäyntiin saapuvan henkilön koskemattomuudesta. Kansainväliset sopimukset, joiden tarkoituksena on edistää oikeudenkäynnin toteumista, edellyttävät että Suomi noudattaa niissä annettuja määräyksiä. Myös Hallitusmuodon mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saanut puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti ilman laissa säädettyä perustetta. Tarkemmin asiasta on säädetty vuonna 1994 annetussa laissa, joka koskee oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan osallistuvien henkilöiden koskemattomuutta.

Kantelun tehnyt virolainen mies oli ollut Suomessa oikeudenkäynnissä vastaamassa häntä koskevaan syytteeseen. Käräjäoikeuden käsittelyn jälkeen kantelija oli lähdössä takaisin Viroon, kun passintarkastuksessa hänen lähtönsä estettiin. Syynä tähän oli tarkastuksen aikana poliisin rekisteristä näkynyt merkintä, jonka mukaan kantelija oli etsintäkuulutettu verorikoksesta. Asiaa lähemmin selvitettäessä oli kuitenkin käynyt ilmi, että etsintäkuulutus oli jäänyt tullirikostutkinnan päätyttyä virheellisesti peruuttamatta.

Oikeuskanslerinviraston saamien tietojen mukaan virheellinen etsintäkuulutus oli ollut voimassa yli kolme kuukautta siitä kun virhe oli havaittu. Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan tullipiirin olisi tullut poistaa virheellinen tieto välittömästi sen havaittuaan.

Lisätietoja:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Kaija Kääriäinen-Malkoç, puh. 09 160 3973

Päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin