Poliiseille huomautus: Mielenosoittajat pidätettiin puutteellisin perustein

1.11.1999

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen on antanut huomautuksen Jyväskylän poliisilaitoksen kahdelle poliisille ja säilöönottoa hoitaneelle vartijalle. Sotilasparaatin lähettyvillä mieltään osoittaneet miehet oli poliisin toimesta poistettu paikalta voimakeinoin ja puutteellisiksi katsottavin perustein. Myös säilöönotossa poliisilaitoksella tapahtui virheellisyyksiä. Toinen miehistä kanteli asiasta oikeuskanslerille.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 29.10.1999, dnro 1266/1/98

Kantelun tehnyt, vakaumuksellisena pasifistina tunnettu jyväskyläläinen lehtori oli ollut osoittamassa mieltään viime vuoden itsenäisyyspäivänä Jyväskylässä järjestetyn puolustusvoimien sotilasparaatin yhteydessä. Kantelija oli valmistautunut mielenosoitukseen tekemällä siitä hyvissä ajoin ilmoitukset poliisilaitokselle. Mielenosoituksessa hän oli käyttänyt banderollia, jossa oli ollut teksti: Sotilassaappaat pois sivistyskaupungista. Poliisin mukaan mies oli toisen mielenosoittajan kanssa häirinnyt tilaisuutta ja ollut liian lähellä kutsuvieraille tarkoitettua aluetta. Miehet eivät olleet noudattaneet perusteettomaksi katsomaansa poliisin siirtymiskehoitusta. Tämän jälkeen heidät oli viety paikalta voimakeinoin poliisiautoon ja edelleen poliisilaitokselle ajaksi, jota kantelija piti kohtuuttoman pitkänä.

Oikeuskanslerinviraston selvityspyynnön johdosta asiassa suoritettiin poliisitutkinta. Tutkinnassa kävi ilmi, että poliisilaitoksen komisario oli antanut mielenosoitusta valvomaan lähetetyille poliiseille ohjeita, joiden mukaan mielenosoituksessa ei tullut sallia epäasialliseksi katsottavia julisteita. Paikalla kenttäjohtajana ollut ylikonstaapeli oli kertomansa mukaan ajatellut, ettei banderollin tekstisisältö ollut sopiva tilaisuuden luonteeseen. Tämän perusteella oli katsottavissa, että mielenosoituksessa esitetty kannanotto, banderollin tekstisisältö, oli vaikuttanut poliisin toimintaan. Apulaisoikeuskansleri tähdentää, että mielenosoituksessa on kyse sanan- ja kokoontumisvapauden käytöstä, eikä mielenosoituksen sallimista voida arvioida siinä esitettyjen laillisten kannanottojen mukaan.

Esitutkinnassa saadun selvityksen mukaan mielenosoittajat olivat pysytelleet sallitulla, yleisölle varatulla alueella, eivätkä olleet aiheuttaneet häiriötä. Poliisi toimi siten kyseenalaisesti pyytäessään miehiä siirtymään ja poistumaan selittämättä toimenpiteen perusteluja sekä määrätessään nämä säilöön. Määräys heidän kiinniottamisestaan oli perustunut tietoihin miesten aikaisemmasta toiminnasta. Poliisin toiminnalta edellytetään kohtuullisuutta niin, että toimenpiteet ovat lakiin perustuvia ja oikeassa suhteessa niitä edeltäneeseen kansalaisten käyttäytymiseen, painottaa apulaisoikeuskansleri. Myös säilöönotossa oli virheellisyyksiä. Mielenosoittajat sijoitettiin ensin päihtyneille varattuun selliin, jonka lattia oli märkä ja valaistus viallinen.

Poliisin toiminnassa on ollut kysymys osaksi varomattomuudesta virkatehtävien hoitamisessa ja osaksi puutteista poliisilaitoksen henkilöstön koulutuksessa ja ohjauksessa. Virheellisyyksien johdosta apulaisoikeuskansleri on huomauttanut Jyväskylän poliisilaitoksella tapahtuman aikana yleisjohtajana toiminutta komisariota, kenttäjohtajana toiminutta ylikonstaapelia sekä säilöönottoa hoitanutta vartijaa.

Lisätietoja:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 3976


Apulaisoikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin