Toimeentulo- ja lastensuojelulain määräaikojen valvonnassa oikea suunta

14.1.2013

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen jatkaa toimeentulo- ja lastensuojelulain määräaikojen valvonnan toteutumisen seurantaa. Puumalainen pitää sosiaalihuollon ohjauksesta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön toimia määräaikojen valvonnassa tässä vaiheessa riittävinä.

Apulaisoikeuskansleri otti loppuvuodesta 2010 omana aloitteenaan tutkittavaksi kuntien toimeentulotuen määräaikojen ja niitä koskevan valvonnan toteutumisen sekä lastensuojelun määräaikojen toteutumisen ja valvonnan. Toimeentulotuki ja lastensuojelu kuuluvat kuntien tehtävänä olevaan sosiaalihuoltoon. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka saaminen on jokaisen perusoikeus. Tästä johtuen kyseisessä laissa säädettyjen määräaikojen toteutumisella on erittäin suuri merkitys tämän perusoikeuden turvaamisessa. Lastensuojelulaissa viranomaisten toimenpiteille säädetyillä määräajoilla puolestaan pyritään turvaamaan lasten ja perheiden oikeuksien varhainen ja yhdenvertainen toteutuminen.

Apulaisoikeuskanslerille toimittamassaan selvityksessä sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että määräaikojen toteutumisen seuraamiseksi on tarpeen ryhtyä valmistelemaan uutta valtakunnallista seurantajärjestelmää. Järjestelmän toteuttaminen vaatii lainsäädännön täsmentämistä ja tämä työn on aloitettu ministeriössä. Ennen kuin uusi valtakunnallinen järjestelmä saadaan otettua käyttöön, ministeriö luo väliaikaisen tiedonkeruujärjestelmän, joka on käytössä viimeistään vuonna 2014. Apulaisoikeuskansleri Puumalainen muistuttaa, että määräaikojen toteutumisen tehokas valvonta edellyttää, että niiden toteutumisesta on käytettävissä luotettavaa, kattavaa ja valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa. Hän jatkaa sekä uuden että väliaikaisen tiedonkeruujärjestelmän kehittymisen ja toiminnan seuraamista. Sosiaali- ja terveysministeriön on selvitettävä näiden toimenpiteiden toteutumista apulaisoikeuskanslerille vuoden 2013 lopussa.  

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Kauppila, puh. 09 160 23948 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/17/50/2010, 10.1.2013)

 

« Takaisin