Lastensuojelulain määräaikojen noudattaminen Helsingissä

10.1.2013

Helsingin kaupungin toimet lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisessa eivät aiheuta apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen jatkotoimenpiteitä. Puumalainen on tyytyväinen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta saamaansa selvitykseen, jossa aluehallintovirasto kertoo miten se tulee jatkossa valvomaan lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamista Helsingissä. Aluehallintovirasto toteaa Helsingin kaupungin selvityksen perusteella, että kaupungin toimenpiteet tilanteen saattamiseksi lain mukaiseksi ovat riittäviä. Aluehallintovirastolla ei ole tässä vaiheessa aihetta ryhtyä uhkasakkomenettelyyn.

Apulaisoikeuskansleri seurasi viime syksynä Helsingin toimia lastensuojelulain määräaikojen noudattamisessa. Tuolloin Helsingin kaupunki ei noudattanut lastensuojelulaissa säädettyjä ehdottomia määräaikoja. Puumalaisen mukaan puutteet olivat merkittäviä ja suojelun tarpeessa olevien lasten perusoikeuksia vakavasti vaarantavia. Apulaisoikeuskansleri piti kaupungin laiminlyöntiä vakavana.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 23976 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Apulaisoikeuskanslerin syksyllä 2012 tekemä päätös lastensuojelulain määräaikojen toteutumisesta Helsingissä (dnro OKV/193/1/2012, 4.10.2012)

« Takaisin