Lipposelle ei moitteita Sundqvistin vahingonkorvausasiassa

4.2.1999

Oikeuskansleri Paavo Nikulan saamien selvitysten mukaan pääministeri Lipponen ei esittänyt Arja Alholle markkamääräisen sopimuksen tekemistä Ulf Sundqvistin vahingonkorvausasiassa. Nikulan päätös on vastaus kanteluun, jonka tekivät kansanedustajat Toimi Kankaanniemi ja Päivi Räsänen.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 4.2.1999, Dnro 1028/1/98

Kantelijat pyysivät oikeuskansleria tutkimaan julkisuudessa olleet väitteet, joiden mukaan Lipponen olisi toiminut Alhon ja Sundqvistin vahingonkorvauksen alentamispäätökseen liittyvässä asiassa toisin kuin kansanedustajille oli kerrottu.

Pääministeri Lipponen ei ollut kertonut Alhon kanssa 20. tai 21. 8.1997 käymästään keskustelusta perustuslakivaliokunnalle ja eduskunnalle näiden käsitellessä Alhoa kohtaan tehtyä muistutusta. Lipponen kertoi keskustelusta myöhemmin oma-aloitteisesti pääministerin ilmoituksessa eduskunnalle.

Lipposen ja Alhon oikeuskanslerille asiasta antamissa lausunnoissa molemmat kertoivat yhtenevästi, ettei pääministeri keskustelussa esittänyt Alholle markkamääräisen sovintoratkaisun tekemistä. Omassa lausunnossaan Alho kertoi, että käydyssä keskustelussa Lipponen pyysi häntä ’etsimään Sundqvistin asiassa ratkaisua’. Alhon mielestä keskustelulla ei ollut vaikutusta asian valmisteluun, joka oli virkamiestasolla Ulf Sundqvistin kanssa käynnistynyt jo aiemmin. Vastaavasti Lipposen mukaan asianosaiset olivat tuolloin keskustelleet ’edellytyksistä löytää ratkaisu’.

Saatujen selvitysten mukaan Lipponen ei vaikuttanut sellaisen vahingonkorvaussopimuksen syntymiseen, joka johti Alhon menettelyn tutkimiseen eduskunnassa. Oikeuskanslerin mukaan pelkästään se, että Lipponen oli keskustellut Alhon kanssa vahingonkorvauksen sopimisen edellytyksistä tai, kuten Alho sanoo pyytänyt etsimään asiassa ratkaisua, ei anna perusteita pääministerin menettelyn moittimiseen.

Lipponen ei ilmoittanut Alhon toimintaa tutkineelle perustuslakivaliokunnalle eikä eduskunnalle Alhon kanssa 20. tai 21.8.97 käymästään keskustelusta. Selvitysten perusteella hän ei ollut keskustelussa esittänyt tietynlaisen vahingonkorvaussopimuksen tekemistä. Keskustelusta ilmoittamatta jättämisen ei sen vuoksi voida katsoa olleen yhteydessä eduskunnassa tutkittavana olleeseen Alhon menettelyyn, eikä asia vaadi silloin oikeuskanslerin toimenpiteitä.

Oikeuskansleri ei ole tutkinut Arja Alhon menettelyä asiassa, koska se on ratkaistu eduskunnassa.

Koska asiassa Sundqvistiin kohdistetun ulosoton keskeyttämisen osalta ei ole ilmennyt sellaista, johon oikeuskanslerin olisi puututtava, kantelu ei ole johtanut enempiin toimenpiteisiin.

Lisätietoja:
Osastopäällikkö Olli Saloranta, puh. 09 160 3932


Oikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin