Oikeuskanslerinvirastolle internet-sivut

5.9.1997

Oikeuskanslerinviraston internet-sivut avataan perjantaina 5. syyskuuta osoitteessa http://www.vn.fi/okv.

Sähköisestä julkaisusta löytyy tietoa sekä oikeuskanslerinviraston että oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin tehtävistä. Sivuilla esitellään mm. laillisuusvalvonta ja kantelumenettely. Historiaa-kohdassa kerrotaan oikeuskanslerin ja valtioneuvoston historiasta. Sivuilla on myös uusimpia tiedotteita, tilastoja sekä tietoja oikeuskanslerin kertomuksesta.

Oikeuskanslerinviraston www-sivuilta kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoa kantelumenettelystä. Oikeuskanslerin puoleen voi kääntyä joko omassa asiassaan tai muutenkin, jos katsoo viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön tai yhteisön toiminnassaan loukanneen kansalaisen oikeuksia tai asianajaja on laiminlyönyt velvollisuuksiaan. Oikeuskanslerin puoleen voi kääntyä myös silloin, kun katsoo, ettei hallitusmuodon takaama perusoikeus tai ihmisoikeus ole toteutunut.

Oikeuskanslerinviraston www-julkaisun keskeisimmät sivut ovat myös ruotsiksi ja englanniksi.

Sivujen ulkoasu

Oikeuskanslerinviraston www-sivuilla on käytetty heraldista eli vaakunatieteellistä symboliikkaa. Oikeuskanslerinviraston www-julkaisun vasemman reunan aktiivinen sisällysluettelo helpottaa tiedon nopeaa löytymistä ja halutun sivun avautumista. Aihealueen mukaiset sivujen tunnuskuvakkeet ja pohjakuviointi auttavat lukijaa paikantamaan julkaisun eri osia.

Oikeuskanslerinviraston www-julkaisun sisällön suunnittelusta on vastannut oikeuskanslerinvirasto tietosuunnittelija Marja Lehtosen johdolla. Graafisen suunnittelun ja toteutuksen on tehnyt Alda Media Oy, taiteellisena johtajana on toiminut Markku Metsämäki, toimittajana Pasi Risberg ja viimeistelijänä tietokonegraafikko Marko Mannonen.

Lisätietoja:
tietosuunnittelija Marja Lehtonen, oikeuskanslerinvirasto, puh. 09 160 3955 (sisältö)
taiteellinen johtaja Markku Metsämäki, Alda Media Oy, puh. 09 853 2358 (graafinen suunnittelu ja toteutus)

« Takaisin