Julkisen toiminnan oltava puolueetonta

18.1.2012

Uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen valtion laitoksissa ja virastoissa näiden tiloissa ja kutsustaon ongelmallista julkisen vallan puolueettomuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta, toteaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. Seinäjoen käräjäoikeudessa (nykyisin Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus) oli tammikuussa 2009 istuntokauden avajaisten yhteydessä järjestetty perinteinen käräjähartaustilaisuus ja Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry teki asiasta kantelun. Laamannin antaman selvityksen mukaan käräjähartausperinteen jatkumisen sallimisessa oli ollut kysymys pitkän paikallisen perinteen arvostamisesta. Vuoden 2009 tilaisuus oli jäänyt lajissaan viimeiseksi. Tilaisuuksiin osallistuminen oli ollut vapaaehtoista. Käräjäoikeuden selvitysten perusteella Puumalaisen mukaan hänen tiedossaan ei ollut, että näihin tilaisuuksiin osallistuneet olisivat vastoin vakaumustansa joutuneet osallistumaan uskonnon harjoittamiseen. Poissuljettua ei kuitenkaan ollut, etteivätkö tilaisuudet olisi olleet omiaan vaarantamaan käräjäoikeuden henkilökunnan tai tilaisuuksiin kutsuttujen sidosryhmien edustajien negatiivista uskonnonvapautta.

Puumalaisen mukaan oikeuslaitoksessa järjestettävät, tuomioistuimen itse järjestämät ja koolle kutsumat uskonnolliset tilaisuudet ovat ongelmallisia julkisen vallan puolueettomuuden sekä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden näkökulmasta. Näin on etenkin silloin, kun uskonnollisia tilaisuuksia on järjestetty valtion tiloissa virka-aikana. Vaikka perinteet ovatkin arvokkaita, on oikeudelliselta kannalta otettava lähtökohdaksi se, että julkisen vallan tulee perustuslain mukaan turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Tässä tapauksessa perinteessä on ollut kysymys uskonnon harjoittamisesta. Julkiselle vallalle kuuluvasta turvaamisvelvoitteesta ei apulaisoikeuskansleri Puumalaisen mukaan voi tinkiä esimerkiksi perinnesyihin nojaten.

 

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Lehvä, puh. 09 160 23973 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/1361/1/2009, 17.1.2012)

« Takaisin