Esitutkintaan tarvitaan riittävä epäily rikoksesta

31.8.1999

Apulaisoikeuskansleri on antanut päätöksen kanteluun, jossa epäiltiin poliisin virheellisesti jättäneen rikosasian esitutkinnan tekemättä. Päätöksen mukaan pelkkä väite rikoksen tapahtumisesta ei riitä esitutkinnan aloittamiseen, vaan väitteen tueksi tarvitaan perusteltu epäily rikoksen tapahtumisesta.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 26.8.1999, dnro1002/1/97 ja 1227/1/98

Alavieskasta olleen talotehtaan toiminnassa mukana ollut henkilö oli oikeuskanslerinvirastoon toimittamissaan kirjoituksissa sitä mieltä, että poliisi oli menetellyt puolueellisesti jättäessään tutkimatta kantelijan muista henkilöistä tekemät rikosilmoitukset, mutta tutkiessaan muiden henkilöiden häneen kohdistamat ilmoitukset. Kantelut kohdistuivat Ylivieskan kihlakunnan poliisilaitokseen ja keskusrikospoliisin Oulun yksikköön.

Saatujen selvitysten mukaan kantelijan toimittama tutkintapyyntö oli Ylivieskan poliisilaitoksella kirjattu asianimikkeellä "muu tutkinta", koska sinne saadun aineiston perusteella ei voitu epäillä rikosta tapahtuneen. Samoista asioista myöhemmin tehty tutkintapyyntö keskusrikospoliisin Oulun yksikköön johti siihen, että asia kirjattiin rikosilmoitukseksi. Asian tutkinta määrättiin kuitenkin tapahtuvaksi Ylivieskassa, jossa poliisin tuli selvittää, oliko kirjoituksessa aikaisempaan verrattuna uutta näyttöä ja perusteluja väitetyille rikoksille. Koska poliisin taholta sekavaksi ja vaikeaselkoiseksi luonnehditusta tutkintapyynnöstä ei sen uudistamisen, eikä pyydettyjen lisäselvityksienkään jälkeen löydetty tarvittavaksi katsottua rikoksen tunnusmerkistöä, ei esitutkintaa käynnistetty.

Esitutkinnan tarkoituksena on nimenomaan rikosten tutkiminen, ei muiden oikeudellisten erimielisyyksien selvittäminen. Ylivieskan poliisilaitoksen rikoskomisario ei siten ollut apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan menetellyt virheellisesti jättäessään esitutkinnan suorittamatta. Myöskään keskusrikospoliisin Oulun yksikön rikoskomisarion menettelyyn ei ollut aihetta puuttua, kun hän oli lopettanut asianosaisten tekemän toisen rikosilmoituksen johdosta aloitetun esitutkinnan.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Jukka Okko, puh. 09 160 3934


Apulaisoikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin