Oikeuskansleri Aalto ilmoittaa siirtyvänsä eläkkeelle

26.1.1998

Oikeuskansleri Jorma S. Aalto on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle huhtikuun alussa. Ennen eläkkeelle jäämistään oikeuskansleri on vuosilomalla, jonka aikana hänen sijaisenaan toimii 1.2. - 31.3.1998 apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen. Vastaavasti apulaisoikeuskanslerin tehtäviä hoitaa tuolloin kansliapäällikkö Klaus Helminen.

Oikeuskanslerin kirje oikeusministeriölle

Herra Oikeusministeri

Täten irtisanoudun 1.4.1998 alkaen valtioneuvoston oikeuskanslerin virasta eläkkeelle siirtymistä varten.

Helsingissä tammikuun 26 päivänä 1998

Valtioneuvoston oikeuskansleri Jorma S. Aalto

« Takaisin