Todistajan terveydentilaan liittyviä tietoja ei olisi tullut julkistaa

14.4.1998

Apulaisoikeuskansleri on antanut huomautuksen hovioikeuden jäsenille tuomiosta, joka sisälsi oikeudenkäynnissä todistajana olleen nimen ja terveydentilaan liittyviä tietoja.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 9.4.1998, dnro 252/1/96

Huomautukseen johti Helsingin hovioikeuden antama tuomio, jolla raastuvanoikeuden tuomiota lievennettiin asian salassapitoa koskevalta osalta. Oikeudenkäyntiaineisto oli raastuvanoikeudessa määrätty tuomittua rangaistusta ja lainkohtia lukuunottamatta pidettäväksi salassa kymmenen vuotta. Hovioikeus oli lieventänyt raastuvanoikeuden antamaa salassapitomääräystä niin, että tuomioon sisältyneet todistajien nimet ja erään todistajan terveydentilaa koskevat tiedot tulivat julkisiksi.

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa katsottiin, että hovioikeuden jäsenet olivat toimineet salassapitomääräystä lieventäessään salassapitosäännösten ja ihmisoikeussopimuksen vastaisesti. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että hovioikeuden tuomion antaminen julkisuuteen luokkasi todistajan yksityisyyden suojaa.

Edellä olevan johdosta apulaisoikeuskansleri teki esityksen korkeimmalle oikeudelle tuomion purkamiseksi salassapitoon liittyviltä osilta. Tuomio purettiin esityksen mukaisesti, koska hovioikeuden antaman salassapitomääräyksen katsottiin perustuneen ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Samalla KKO määräsi oikeudenkäyntiaineiston pidettäväksi salassa raastuvanoikeuden määräämässä laajuudessa, kuitenkin 40 vuoden ajan.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Marja-Leena Arjola, puh. 09 160 3939

Apulaisoikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin