Apulaisoikeuskansleri arvostelee Kelan päätöstä: Terapeutin ikä ei ratkaise ammattitaitoa

29.1.1998

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 28.1.1998, dnro 284/1/97

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen ei pidä hyväksyttävänä sitä, että Kansaneläkelaitos ei enää osta kuntoutuspalveluja yli 65-vuotiailta psykoterapeuteilta. Kansaneläkelaitos on perustellut nykyistä käytäntöään sillä, että eräät asiakkaat ovat ilmaisseet toiveensa käsitellä ongelmiaan mieluiten nuorten terapeuttien kanssa.

Ikärajoitus tuli oikeuskanslerinviraston tutkittavaksi kirjoituksessa, jossa Kansaneläkelaitoksen epäiltiin syrjivän 65 vuotta täyttäneitä psykoterapeutteja kieltäytyessään ostamasta heiltä kuntoutuspalveluja.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asiassa oikeuskanslerille lausunnon, jonka mukaan keskeisellä sijalla palvelujen tuottajia, kuntouttajia valitessa tulee olla terapeutin pätevyys, ammattitaito ja yhteistyökyky. Lääketieteellisesti tai kuntoutuksen kannalta arvioiden Kansaneläkelaitos ei ollut esittänyt riittäviä perusteita sille, että terapeutin ikää voitaisiin käyttää esteenä kuntouttajien valinnassa.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan katsonut, että Kansaneläkelaitoksen psykoterapeuttien ikään pohjautuvaa päätöstä ei voida pitää hyväksyttävänä. Kansaneläkelaitoksen keväällä 1996 tekemällä päätöksellä voi olla asiakkaan kuntoutuksen kannalta jopa kielteisiä seurauksia: iäkkäämmän terapeutin hoitoon ei ole Kansaneläkelaitoksen järjestämänä mahdollisuutta vaikka se olisi asiakkaan toiveena.

Apulaisoikeuskansleri muistuttaa, että vaikka päätös ei ole sopusoinnussa hallitusmuodon syrjintäsäännöksen kanssa, on Kansaneläkelaitoksella laillinen oikeus päättää siitä mistä kuntoutuspalvelunsa hankkii. Apulaisoikeuskansleri on ilmoittanut käsityksensä päätöksestä Kansaneläkelaitokselle.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Marja-Leena Arjola, puh. 09 160 3939

« Takaisin