Lahden lastensuojeluviranomaisille huomautus

19.1.2011

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala oli antanut vuoden 2009 aikana kaksi päätöstä, joiden valitusosoituksessa muutoksenhakuviranomaiseksi oli virheellisesti ilmoitettu Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta ja valitusajaksi 14 vuorokautta. Lain mukaan kyseisiin asioihin tuli hakea muutosta hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.Apulaisoikeuskansleri Puumalainen kiinnitti lisäksi huomiota toisen päätösten asianmukaiseen perustelemiseen. Hänen mielestään päätöksen asianmukainen perusteleminen olisi edellyttänyt kaikkien tosiasiassa sovellettujen säännösten mainitsemista.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 23976 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/1196/1/2009, 13.1.2011)

« Takaisin