Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen puuttuu sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ongelmiin

19.3.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen selvittää mahdollisuudet sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyvyn turvaamiseksi ja valitusten käsittelyaikojen lyhentämiseksi.

Puumalainen teki 13.2.2008 tarkastuskäynnin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Käynnillä kävi ilmi, että valitusten käsittely lautakunnassa on ruuhkautunut. Valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2007 runsas 13 kuukautta ja se on edelleen pitenemässä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan käsittelyaika ei ole oikeusturvan ja kansalaisten toimeentulon takaamisen kannalta mitenkään hyväksyttävissä. Asioiden vakavalla ruuhkautumisella saattaa olla vaikutusta myös päätösten laatuun. Lisäksi lautakunnan henkilöstö voi huonosti työssään.

Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä lausunnon asianmukaisen ja viivytyksettömän käsittelyn turvaamiseksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa. Ministeriön on annettava selvityksensä 30.4.2008 mennessä.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on ensimmäinen valitusaste valtaosassa Kansaneläkelaitoksen antamia päätöksiä. Vuoteen 2007 asti lautakunnan nimi oli tarkastuslautakunta.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 23976 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi.

Lausuntopyyntö (dnro 6/50/08, 17.3.2008) on tilattavissa kirjaamosta, puh. (09) 160 23950 tai kirjaamo@okv.fi

Apulaisoikeuskanslerin tarkastuskäynnistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan on tehty erillinen tarkastuskertomus dnro 1/51/08 ja se on tilattavissa kirjaamosta.

« Takaisin