Oikeuskanslerille tehtyjen kanteluiden määrä kasvoi hieman

25.1.2008

Oikeuskanslerille tehtiin viime vuonna 1 352 kantelua. Vuonna 2006 vastaava luku oli 1 273. Eniten kansalaiset kantelivat tuomioistuimista. Vuonna 2007 oikeuskanslerille tehtiin 277 kantelua, jotka joko kokonaan tai osaksi koskivat yleisten tuomioistuinten menettelyä. Hallintotuomioistuinten menettelystä tehtiin 45 kantelua ja erityistuomioistuinten osalta 16 kantelua.Kanteluiden lisäksi oikeuskansleri valvoo tuomioistuinten toiminnan lainmukaisuutta viranomaisten tekemien ilmoitusten perusteella, tarkastusten avulla sekä omasta aloitteestaan.

Toiseksi suurin kanteluryhmä koski poliisiviranomaisia 186 kantelulla.Seuraavaksi suurimmat kanteluryhmät koskivat sosiaaliviranomaisia (138 kantelua), asianajajia ja julkisia oikeusavustajia (138 kantelua) ja kunnallisviranomaisia (116 kantelua).

Viime vuonna ratkaistiin kaikkiaan 1275 kantelua. Tutkituista kanteluista annettiin 4 tapauksessa huomautus, 5 tapauksessa tehtiin esitys, 78 tapauksessa lausuttiin käsitys tai ohje sekä muu kannanotto tai toimenpide annettiin 29 tapauksessa.

Oma-aloitteisesti otettiin tutkittavaksi 11 asiaa. Aloitteet koskivat muun muassa sairaankuljetuksen ja ensihoitojärjestelmän kehittämistä sekä vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden järjestämistä.

Tarkemmat tilastolliset tiedot oikeuskanslerinviraston toiminnasta vuodelta 2007

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Nils Wirtanen, puh. 09160 23940 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

« Takaisin