Käräjätuomarille huomautus viivästyksestä haasteiden antamisessa

17.11.2008

Espoon käräjäoikeuden tuomari on saanut oikeuskansleri Jaakko Jonkalta huomautuksen. Käräjätuomari oli laiminlyönyt haasteiden antamisen riittävän ajoissa ja tästä syystä rikosasian syyteoikeus ehti vanhentua. Käräjäoikeudella oli ollut aikaa haasteiden antamiseen lähes neljä kuukautta ennen syyteoikeuden vanhentumista.

Oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä käräjätuomari myönsi tekemänsä virheen ja myönsi olevansa siitä vastuussa.Käräjätuomari oli selvityksessään viitannut siihen, että syyttäjien oikeudelle toimittamissa haastehakemuksissa on yleensä erikseen maininta siitä, mikäli haastamiseen on ryhdyttävä kiireellisesti syyteoikeuden vanhentumisen estämiseksi. Tällaista merkintää ei asian haastehakemuksessa kuitenkaan ollut. Oikeuskanslerin mielestä kyseinen merkintä tai sen puuttuminen eivät siirrä tai poista käräjäoikeuden tai käräjätuomarin vastuuta haasteiden antamisessa.

Syyteoikeuden vanhentumisen vuoksi vastaajien tekemiksi epäiltyjä tekoja ei voitu käsitellä oikeusjärjestyksen mukaisesti. Asianomistajien kannalta kysymys oli heidän perustuslaissa turvatun oikeuteen pääsyn rajoittamisesta. Oikeuskanslerin mukaan tuomarin menettely heikentää luottamusta oikeudenhoidon toimivuuteen.Asia tuli esille oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Markus Löfman, puh. 09 160 23939 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/824/1/2007, 12.11.2008)

« Takaisin