Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Ei salassa pidettäviä tietoja internettiin

20.5.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää Ahvenanmaan maakunnan hallituksen huomiota tietojen välittämiseen internetissä. Ahvenanmaan maakunnan hallitus oli kotisivuillaan julkaissut erilaisia eläkkeitä koskevan päätösluettelon. Siinä henkilön nimeen yhdistetyn työkyvyttömyyseläkettä koskevan tiedon voitiin katsoa liittyvän yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevassa maakuntalaissa mainittuun terveyden- ja sairaanhoitoon, ja sisältävän sellaista tietoa henkilön yksityisistä olosuhteista, että tiedon antaminen voisi olla vahingollista, aiheuttaa kärsimystä tai olla epämieluisa kyseessä olevalle henkilölle tai hänen omaisilleen.

Lisäksi eläkepäätösten yhteydessä olleiden henkilöiden nimien välittäminen internetissä ei ollut yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevassa maakuntalaissa säädetyn hyvän rekisteröintitavan mukaista. Maakunnan hallituksen menettely oli loukannut kyseessä olevien henkilöiden yksityisyyttä. Asia kävi ilmi oikeuskanslerinvirastolle tehdyn kantelun tutkimuksissa.

Esittelijä:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Pulkkinen, puh. 09 160 23936 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro 462/1/06, 14.5.2008)

« Takaisin