Hemilälle moitteita sananvapauteen puuttumisesta

23.11.1998

Oikeuskansleri Paavo Nikula on arvostellut maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilää puuttumisesta sananvapauteen. Tähän johtanut kantelu koski kirjettä, jonka Hemilä oli lähettänyt Suomen Hippos ry:n valtuuskunnan puheenjohtajalle. Kirjeessä Hemilä oli edellyttänyt, että valtuuskunta ryhtyisi toimiin Kuninkuusraveja julkisesti arvostellutta eläinlääkäriä vastaan.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 19.11.1998, dnro 442/1/97

Hemilän lähettämää kirjettä voidaan Nikulan mukaan pitää ministerin asemalle sopimattomana sananvapauteen puuttumisena ja painostuksena. Päätöstään Nikula perustelee Suomen hallitusmuodon perusoikeussäännöksillä. Niiden mukaan sananvapaus kuuluu jokaiselle. Mielipiteensä voi sen mukaan ilmaista yksityisesti tai julkisesti ilman että sitä kukaan ennakolta estää. Eläinlääkärin sanomalehtikirjoituksessa oli ollut kysymys yhteiskunnallisesta keskustelusta eläinsuojeluun liittyvässä asiassa. Kirjoittaja oli tuonut siinä julki ammattiinsa liittyvän eläinsuojelullisesti perustelemansa näkemyksen.

Hemilän kirje oli lähetetty Hippoksen valtuuskunnan puheenjohtaja Pertti Puhakalle. Kirjeessä paheksuttiin mäntsäläläisen eläinlääkärin sanomalehdessä esittämää mielipidettä ja toivottiin, että valtuuskunta ryhtyisi tarvittaviin toimiin kirjoituksen johdosta. Hemilän mielestä eläinlääkäri ei mielipiteensä vuoksi voinut nauttia Hippoksen, raviurheilun, hevostalouden eikä myöskään maa- ja metsätalousministeriön luottamusta.

Eläinlääkäri oli sanonut Kuninkuusraveista Maaseudun Tulevaisuus -lehden yleisönosastossa olleessa kirjoituksessaan, että "kolmen kilpailun ajaminen kahtena päivänä on selkeässä ristiriidassa uuden eläinsuojelulain tiukan tulkinnan kanssa". Kirjoituksellaan hän oli halunnut herättää keskustelun siitä miten uuden eläinsuojelulain säännöksiä eläimen liiallisesta rasittamisesta kilpailussa tulisi tulkita.

Hemilä lausui oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä syyn kirjeen lähettämiseen olleen sen, että hän maa- ja metsätalousministerinä on vastuussa niin eläinsuojelusta kuin hevostaloudestakin. Hemilän mukaan uuden eläinsuojelulain viimeistelyssä oli kiinnitetty huomiota eläimille järjestettäviin kilpailuihin, ravit mukaan lukien. Kilpailuihin liittyviä säännöksiä oli tarkennettu erityisesti valvovan eläinlääkärin toimivaltuuksien osalta. Tässä yhteydessä ei ollut käynyt ilmi, että raveissa ja erityisesti Kuninkuusraveissa olisi jotain epäilyttävää eläinsuojelulain näkökulmasta. Siksi Hemilä piti eläinlääkärin kirjoitusta erikoisena kannanottona.

Kantelun tehnyt eläinlääkäri katsoi, että ministeri oli kirjeellään pyrkinyt estämään hänen toimintansa hevostalouden ja -urheilun sekä tutkimuksen alalla sekä asiallisen keskustelun eläinsuojelusta. Hän pyysi oikeuskansleria tutkimaan, oliko Hemilä toiminut asiassa ministerille kuuluvien velvollisuuksien mukaisesti.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos, osastopäällikkö Harri Liusvaara, puh. 09 160 3954


Oikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin