Käräjätuomareille moitteita viivytyksistä haasteiden antamisessa

7.6.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee kahta Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomaria viivytyksistä haasteiden antamisessa. Viivytysten vuoksi rikosasian syyteoikeus ehti vanhentua viiden eri vastaajan osalta. Heidän kohdallaan rikosasian käsittely päättyi siihen.

Tapauksissa oli kysymys epäillyistä romaneihin kohdistuneista syrjintärikoksista, jotka koskivat sisäänpääsyä helsinkiläisiin ravintoloihin.

Kummassakin asiassa käräjätuomarit vetosivat työkiireisiinsä ja loma-aikoihin liittyneisiin työjärjestelyihin. Toisessa tapauksista selvityksistä kävi ilmi, ettei vastaajien haastamista ollut edes yritetty ja että asia oli vielä syyteoikeuden vanhentumisenkin jälkeen siirretty toisen osaston käsiteltäväksi.

Apulaisoikeuskansleri toteaa, että lain mukaan tuomarin virkavelvollisuuksiin kuuluu omalta osaltaan pyrkiä huolehtimaan siitä, että hänen käsiteltäväkseen tullutta rikosasiaa koskeva haaste annetaan vastaajalle tiedoksi niin, ettei rikoksen syyteoikeus pääse vanhentumaan. Syyteoikeuden vanhentumisen

vuoksi vastaajien tekemiksi epäiltyjä tekoja ei voitu käsitellä oikeusjärjestyksen mukaisesti, eikä asianomistajien perustuslailla turvattu oikeus saada asiansa tuomioituimen ratkaistavaksi toteutunut. Se, että haasteen antamisessa tapahtuneen aiheettomana pidettävän viipymisen takia rikosasiaa ei voida käsitellä lain tarkoittamalla tavalla, on myös omiaan heikentämään luottamusta oikeudenhoidon toimivuuteen, muistuttaa Jonkka.

Toiselle käräjätuomareista apulaisoikeuskansleri antoi laiminlyönnistä huomautuksen, toiselle hän lausui käsityksen haasteiden tiedoksiantamiseen varattavasta ajasta.

Apulaisoikeuskansleri otti asian oma-aloitteisesti tutkittavakseen apulaisvaltakunnansyyttäjän lähettämän päätöksen perusteella. Päätös koski syyttäjien menettelyä samassa asiassa. Syyttäjien menettelystä valtakunnansyyttäjänvirastoon oli kirjelmöinyt Ihmisoikeusliitto.

Lisätiedot:
Esittelijäneuvos Petri Martikainen, puh. 09 160 23932

Kopio päätöksestä (2.6.2006, dnro 1/50/06) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin