Tuomioistuin sovelsi lakia väärin

11.10.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan Vantaan käräjäoikeus sovelsi lakia virheellisesti tuomitessaan vantaalaisen miehen viime vuoden marraskuussa laittomasta maahantuonnista sakkoihin.

Mies oli tuonut heinäkuussa 2005 maahan teleskooppipatukan. Käräjäoikeuden mielestä kysymys oli vaarallisten esineiden maahantuontia koskevan säännöksen rikkomisesta. Mies tuomittiin sakkorangaistukseen.

Apulaisoikeuskansleri otti asian tutkittavakseen omasta aloitteestaan poliisilta tulleen tiedon perusteella. Hänen mukaansa käräjäoikeus oli soveltanut lakia virheellisesti tuomitessaan miehen teosta, jota ei ollut laissa säädetty rangaistavaksi. Vaikka teleskooppipatukan hallussapito yleisellä paikalla on kielletty, ei sen maahantuontia ole laissa säädetty rangaistavaksi.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että yleinen etu vaati hakemaan asiassa tuomion purkua. Perustuslain mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Huomionarvoista on myös tarve torjua lain virheellisen soveltamiskäytännön syntyminen.

Korkein oikeus purki tuomion eilen antamallaan päätöksellä. Syyte hylättiin ja mies vapautettiin maksamasta sakkorangaistusta.

Lisätiedot:
Esittelijäneuvos Petri Martikainen, puh. 09 160 23932

Purkuhakemus (5/50/06, 24.2.06) on saatavissa kirjaamosta puh 09 160 23950 tai kirjaamo@okv.fi. Kopio siihen liittyvästä KKO:n päätöksestä (H2006/46, 10.10.2006) on myös saatavissa kirjaamosta.

« Takaisin