Viranomaiset toimivat lainmukaisesti amerikkalaispoikien palautuskiistassa

3.3.2006

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan Espoon kihlakunnanviraston johtava kihlakunnanvouti, Espoon kaupungin kaksi psykiatria, psykologi ja sosiaalityöntekijä sekä Espoon kihlakunnan poliisilaitoksen järjestyspoliisin edustajat eivät menetelleet lainvastaisesti eivätkä laiminlyöneet virkavelvollisuuksiaan täytäntöönpanotilaisuudessa, joka koski amerikkalaisten Alexander ja Jacob Rogersin palauttamista kotimaahansa.

Tilaisuudesta oikeuskanslerille kanteli poikien äiti ja eräs toinen henkilö. Heidän mielestään täytäntöönpano tapahtui lainvastaisesti, eikä siihen olisi saanut ryhtyä lapsia kuulematta tai heidän tahtonsa vastaisesti. Tilaisuus oli lisäksi kestänyt kohtuuttoman kauan, eikä lapsia kohdeltu hyvin. Tilaisuus pidettiin Espoon Tapiolan perheneuvottelukeskuksessa 18.8.2004.

Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että tilaisuudessa poikia oli kuultu ja heidän kanssaan oli keskusteltu, joten viranomaiset olivat tietoisia poikien mielipiteestä. Korkeimman oikeuden 5.8.2004 antaman päätöksen mukaan poikien vastustuksen ei katsottu estävän palauttamismääräyksen antamista. Täytäntöönpanotilaisuus pidettiin nopeasti päätöksen antamisen jälkeen, eikä tilanteessa oikeuskanslerin mukaan ilmennyt sellaista, että olosuhteet olisivat merkittävästi muuttuneet korkeimman oikeuden päätöksen ja täytäntöönpanotilaisuuden välisenä aikana. Selvitysten mukaan poikien mielipiteet olivat lisäksi olleet ristiriitaiset. He olivat toisaalta vastustaneet palauttamista Yhdysvaltoihin, mutta toisaalta valmiit ja kiinnostuneita lähtemään sinne.

Selvitysten perusteella oikeuskansleri katsoi, ettei tilaisuudesta muutenkaan saanut sellaista käsitystä, että virkamiehet olisivat itkettäneet, kiusanneet tai painostaneet poikia tai valehdelleet, kuten kantelussa esitettiin. Rauhallisesti sujunut tilaisuus oli jouduttu keskeyttämään vasta äidin saavuttua siihen.

Oikeuskansleri piti tilaisuuden kestoa (kahdeksan tuntia) valitettavan pitkänä. Selvityksistä käy kuitenkin ilmi, että noin puolet ajasta oli taukoja. Toinenkin puoli oli kulunut paljolti isän ja poikien ja sisarpuolen välisiin tapaamisiin. Kun kyse oli poikien palauttamisesta isälleen, oli ajankäyttöä tapaamisiin pidettävä asianmukaisena. Poikien hyvinvoinnista oli huolehdittu, ja heille oli tarjottu ruokaa ja juomaa. Pöytäkirjan pitämiseen tilaisuudesta olisi sen sijaan ollut aihetta, vaikka se lain mukaan onkin harkinnanvaraista.


Lisätiedot:
Tiedottaja Pia Sive, puh. 09 1602 3955, pia.sive@okv.fi

Päätös (1.3.2006, dnro 977/1/04) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1602 3950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin