Apulaisoikeuskansleri pyytää Helsingiltä selvitystä vuokra-asunnoissa asuneiden vainajien omaisuuden käsittelystä

25.1.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on pyytänyt Helsingin kaupunginhallitukselta selvitystä kaupungin vuokra-asunnoissa asuneiden henkilöiden omaisuuden käsittelystä näiden kuoleman jälkeen. Kaupunginhallitusta pyydettiin hankkimaan kiinteistövirastolta ja tarvittaessa muiltakin kaupungin virastoilta riittävät selvitykset ja antamaan sitten omansa.

Erityisesti pyydettiin kartoittamaan sitä, ovatko viime aikoina julkisuudessa esitetyt tapaukset olleet yksittäisiä valvonnan mahdollisia laiminlyöntejä vai onko kysymys laajemmasta ja yleisemmästä ongelmasta. Selvitykseen tulee sisältyä tieto siitä, miten kaupungin vuokra-asunnoissa asuneiden vainajien omaisuuden käsittelystä vastaavia tahoja on ohjeistettu ja miten menettelyä ja ohjeiden noudattamista valvotaan.

Julkisuudessa olleiden lehtitietojen mukaan olisi tullut ilmi tapauksia, joissa vainajan omaisuutta epäiltiin hävinneen tämän vuokra-asunnosta ennen kuin omaisilla oli mahdollisuutta ottaa sitä haltuunsa.

Selvitystä on pyydetty 31.3.2006 mennessä.

Lisätiedot:
Tiedottaja Pia Sive, puh. 09 1602 3955, pia.sive@okv.fi
Selvityspyyntö (24.1.2006, dnro 2/50/06) on tilattavista kirjaamosta, puh. 09 1602 3950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin