Jonkka: Torimyynnille ei tule asettaa oikeudellisesti perusteettomia vaatimuksia

3.1.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan käytännölle, jolla Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on vaatinut ulkopaikkakuntalaisilta tilapäisten torimyyntilupien hakijoilta viranomaisen todistuksen myyntituotteiden alkuperästä, ei löydy lainsäädännöllistä pohjaa. Kiinteistöviraston menettely on ollut omiaan saattamaan ulkopaikkakuntalaisia luvanhakijoita eriarvoiseen asemaan helsinkiläisten hakijoiden kanssa, sanoo Jonkka.

Asiasta oikeuskanslerille kanteli Kuusankosken elinkeinojohtaja. Hänen mielestään viranomaisen antaman todistuksen vaatiminen merkitsee tuotteiden etukäteisvalvontaa ja rajoittaa siten elinkeinonharjoittamisesta laissa säädettyä vapautta.

Kiinteistöviraston selvityksen mukaan helsinkiläisillä hakijoilla on mahdollisuus esitellä myyntiin tarkoitettuja käsityötuotteita luvan hakemisen yhteydessä välittömästi ennen myynnin aloittamista. Viljellyistä tuotteista riittää kirjallinen selvitys, kuten esimerkiksi maanvuokrasopimus. Ulkopaikkakuntalaisten on puolestaan toimitettava viranomaisen antama todistus tuotteiden alkuperästä. Viranomaiseksi on kiinteistöviraston mukaan hyväksytty mikä tahansa hakijan kunnan viranomainen, kuten muun muassa poliisi, kunnan elinkeinoviranomaiset sekä maa- ja metsätalousviranomaiset.

Apulaisoikeuskansleri katsoo, ettei menettely perustu lakiin ja ettei kiinteistövirasto muutoinkaan kyennyt perustelemaan vaatimuksen oikeudellista perustaa. Huomioon on otettava sekin, että viranomaiset voivat antaa todistuksia vain toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. Kiinteistövirasto ei itsekään kyennyt yksilöimään, minkä viranomaisen tehtäviin kyseisenlaisen "todistuksen" antaminen kuuluisi.

Jonkan näkemyksen mukaan Helsingin kaupungin ei tule asettaa oikeudellisesti perusteetonta vaatimusta torimyynnille. Ulkopaikkakuntalaisen on voitava esittää muukin luotettava selvitys kuin "viranomaisen todistus" tuotteidensa alkuperästä.

Kiinteistövirasto on ilmoittanut toripaikkojen vuokrauksessa käytettävän järjestelmän uusimisen tulevan ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa.

Lisätiedot:
Esittelijä Hannele Klemettinen, puh. 010 3640 332

Päätös (30.12.2005, dnro 787/1/04) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1602 3950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin